Izbornik

Konferencija Vijeća Europe o zdravstvu prilagođenom djeci

Konferencija Vijeća Europe o zdravstvu prilagođenom djeci

 

LisabonU Lisabonu je 29. i 30. rujna 2011, u organizaciji Vijeća Europe, održana Ministarska konferencija o zdravstvenoj zaštiti prilagođenoj djeci, s općom porukom: Graditi zdravu budućnost za djecu i s djecom. Rad konferencije pratile su i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić te njezina savjetnica Ana Albrecht.

Na konferenciji “Child Friendly Health Care: Building a healthy future for and with children” delegacije ministarstava zdravstva europskih zemalja predstavljale su zdravstvenu zaštitu djece u svojim državama, a izlaganja su održali i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), UNICEF-a, Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC), vjerskih zajednica, Međunarodne organizacije za migracije (IOM),  sveučilišta te liječnika.

Konferencija je zaključena deklaracijom kojom su ministri zdravstva odlučili unaprjeđivati zdravstvenu zaštitu prilagođenu djeci. Među ostalim, puno je riječi bilo o participaciji djece (pravu na izražavanje mišljenja i sudjelovanje u donošenju odluka o pitanjima važnim za njihov život)  u zdravstvenome sustavu, informiranju djece od strane zdravstvenog osoblja te boravku roditelja uz dijete u bolnici.