Izbornik

«Škole demokracije – Vijeća mladih»

Od 3. do 5. srpnja u okviru Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, po 11 puta održale su se u Labinu radionice projekta «Škole demokracije – Vijeća mladih». Ovogodišnji susret odvijao se na temu poznavanje i poštovanje ljudskih prava, položaj učenika u školi s pripadajućim tematskim radionicama: sustav i gradacija vrijednosti te učenici-škola-ljudska prava.

 

Organizatori ove škole su Hrvatska mreža zdravih gradova, Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar», projekt «Labin-zdravi grad» i Srednja škola Mate Blažine iz Labina. 

Rad škole kroz radionice te prezentacije rezultata anketa i projekata, ove su godine pratile i savjetnice pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić i Tanja Opačak. 

Hrvatska mreža zdravih gradova ove godine obilježava 20 obljetnicu  djelovanja, koja se provodi kroz kampanju «Povezani zdravljem». Djeca i mladi prepoznati su kao posebno značajna grupa od strane svih postojećih projekata Zdravi grad u Hrvatskoj, i u Europi.

Školi demokracije osnovni je cilj snaženje demokracije, jačanje mladih u smislu učenja socijalnih vještina, vještina komuniciranja, kulture dijaloga i argumentiranja. Također, cilj Škole demokracije je upoznati što veći broj mladih ljudi s ljudskim pravima, pogotovo s pravima prve generacije te pravima djece i mladih; razviti sposobnost suosjećanja i respektiranja drugačijeg; potaći ih na odanost ljudskom dostojanstvu, uljudnosti, snošljivosti, solidarnosti i građanskoj odgovornosti.

Povijesni pregled, način i svrhu djelovanja Vijeća mladih, najbolje ćemo upoznati kroz prikaz dr. sc. Selme Šogorić, nacionalne koordinatorice Hrvatske mreže zdravih gradova:

„Već sredinom devedesetih dio je hrvatskih projektnih gradova prihvatio strategiju pozitivnog, partnerskog pristupa mladima, otvorivši prostor za njihovo kreativno i konstruktivno izražavanje kroz klubove mladih, dramske, likovne, modne radionice, radionice vlastitog rasta i razvoja i sl. (Čakovec, Dubrovnik, Labin, Metković, Opatija, Osijek, Poreč, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Vinkovci, Zagreb).

Navedeni programi su u nekima od ovih gradova vezani uz ili nadopunjeni djelovanjem institucionalnih programa koji pozitivno prate odrastanje, kao npr. eko vtićima, športskim vrtićima, vrtićima koji njeguju etnografsku tradiciju kraja, vrtićima koji rade na zbližavanju roditelja, djece i ustanove, s Kvalitetnim školama, školama koje promiču zdravlje i školama demokracije. 

U nekim je gradovima lokalna uprava spremno iskazala svoju podršku radu Klubova Malih vijećnika, no do 2001. godine malo ih je bilo spremno otići i korak dalje, tj. pomoći u osnivanju i osmišljavanju rada Vijeća mladih.

Prije osam godina, kada je u okviru Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja otpočela suradnja gradova na provođenju programa edukacije mladih za demokratsko građanstvo, svoju smo viziju iskazali i kroz naziv tečaja: Škole demokracije – Vijeća mladih. Naša je vizija, doduše, išla i dalje: škole demokracije – Vijeća mladih – Mini parlament, no tada ovo posljednje stvarno nije djelovalo dostižno. Sam naziv projekta govorio je o tome kako ga želimo postupno graditi, u tri etape, svakako – na temelju pozitivnih, dotadašnjih iskustava hrvatskih i europskih gradova.

Prvi je cilj bio razviti model škola demokracije, tj. srednjim školama dodijeliti, uz sve postojeće, još jednu ulogu: jačanje mladih, što to znači? Pa, edukacijom iz demokracije, učenjem socijalnih vještina, vještina komunikacije, kulture dijaloga, radom na predrasudama, boljem poznavanju i korištenju mehanizama demokratskog društva, odnosno mogućnostima korištenja legalnog sustava u ostvarivanju svojih prava, osposobiti mlade da znaju artikulirati svoje zahtjeve prema lokalnoj zajednici. No da bi krug bio potpun, a energija i entuzijazam mladosti kreativno utrošeni, trebalo je mladima i omogućiti da postanu aktivni sudionici društvenih procesa u vlastitoj sredini.

Tu, sada dolaze Vijeća mladih. Osnivanjem Vijeća mladih, razmišljali smo, uspostavit će se dodatni mehanizam koji će povećati mogućnost utjecaja mladih, kao grupe od posebnog društvenog interesa, na procese donošenja odluka i provođenje programa razvoja zajednice na lokalnoj razini. Osnivanjem Vijeća mladih ovaj segment populacije dobiva mogućnost izravne komunikacije s gradskim djelatnicima, te priliku za neposrednije učešće u odlučivanju, osmišljavanju i u realizaciji projekta. Dobivajući poziciju partnera, mladi dobivaju veću moć u odlučivanju, ali i veću odgovornost u provođenju programa.

Dakle, drugi je cilj projekta bio, donekle paralelno, raditi na senzibiliziranju gradskih uprava da grade partnerski odnos s mladima.

Formiranjem Vijeća mladih, kao svojih stalnih savjetodavnih tijela, gradske su uprave otvorile izravni kanal komuniciranja s mladima koji im omogućuje adekvatniju procjenu potreba mladih i najprimjereniju alokaciju resursa namijenjenih zadovoljavanju potreba mladih. Vodeći se savjetom iz prve ruke sredstva će biti najučinkovitije ustroiena i to na način da najbolje odgovore stvarnim (a ne od odraslih nametnutim) potrebama mladih.

Osam godina (od 1998. do 2005.) traje proces stvaranja mreže, međusobnog povezivanja srednjoškolaca iz hrvatskih gradova okupljenih oko sličnih projekata i njihovo umrežavanje s vršnjacima izvan Hrvatske (Norveška, Latvija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Informatičko povezivanje škola u Hrvatskoj i stvaranje mogućnosti razmjene iskustva te umrežavanje sa školama izvan Hrvatske danas je realnost.

Sastanci nastavnika i učenika škola demokracije u Labinu, u sklopu Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, svake godine pokazuju sve respektabilnije rezultate rada. Labinska Srednja škola Mate Blažine i Metkovska gimnazija već su odavno kvalitetom svoga rada, u ovom području, prešle granice Hrvatske. Uspostavljanje Vijeća mladih učinilo je da (teritorijem i brojem stanovnika) mali gradovi Hrvatske postanu veliki primjeri mogućnosti unapređenja demokracije.

Dodatna će i značajna dobit od projekta biti i povećani interes mladih za društvenim i političkim angažmanom u vlastitoj sredini. Projekt će potaknuti interesno okupljanje mladih, djelovanje njihovih postojećih, ali i osnivanje novih udruga. Kroz baze podataka i internet mrežu biti će im dostupne sve informacije o demokratskom ustrojstvu i institucijama vlasti, te sličnim projektima unutar i izvan Hrvatske. Ovaj će projekt unaprijediti znanje mladih o dometima demokratskog društva te povećati njihovu kompetentnost u procesu javnog, političkog ili društvenog odlučivanja i djelovanja.“