Izbornik

Mišljenje pravobraniteljice o prijedlogu Nacionalne strategije za prava djece

Mišljenje pravobraniteljice o prijedlogu Nacionalne strategije za prava djece

Djeca mladjaPravobraniteljica za djecu sudjelovala je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. te je uputila niz prijedloga i preporuka Ministarstvu socijalne politike i mladih, izražavajući svoje mišljenje o tom dokumentu u javnoj raspravi.

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. U Izvješću se, među ostalim, nalaze i svi prijedlozi pravobraniteljice za djecu, kao i obrazloženja o tome koji od njih su prihvaćeni, a koji nisu.

U privitku donosimo cjeloviti tekst koji je Ured pravobraniteljice za djecu uputio Ministarstvu socijalne politike i mladih sudjelujući u internetskom savjetovanju.