Izbornik

MMS raspravljao o kvaliteti života djece u doba koronakrize

MMS raspravljao o kvaliteti života djece u doba koronakrize

Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu odazvala se pozivu Eurochilda i NEF-a Hrvatske (Nacionalni forum dječjih vijeća Eurochild) da se uključe u proces konzultacija s djecom u povodu izrade nove Strategije za prava djece u Europskoj uniji i EU dokumenta pod nazivom “Jamstvo za djecu”. S tim ciljem, u subotu 17. listopada 2020., održan je još jedan online sastanak na kojem su članovi MMS-a razgovarali o nekim temeljnim pitanjima koja se tiču dječjih prava, kvalitete života djece, ali i načina na koji se aktualna koronakriza odrazila na život djece.

U konzultacije se, putem online upitnika, mogu i samostalno uključiti sva zainteresirana djeca i mladi te tako sudjelovati u istraživanju o djeci (više na www.bit.ly/EU-child-rights). Istraživanje i konzultacije otvoreni su do kraja listopada.

U prvoj skupini tema za konzultacije s djecom bila su pitanja: gdje su se prvi put susreli s temom dječjih prava, misle li da odrasli poštuju dječja prava i jesu li upoznati s radom Europske unije na promicanju i zaštiti dječjih prava.

Iz odgovora zaključujemo da su prve informacije o dječjim pravima dobivali putem plakata u školi, knjižnici, bolnici, zatim na satu razrednika u školi i u aktivnostima pojedinih udruga, te da informiranost djece o toj tematici ocjenjuju nedovoljnom. O djelovanju EU u zaštiti prava djece nemaju jasnih informacija. O tome koliko odrasli poštuju prava djece raspravljali su na primjeru prava na participaciju – posebno u području zdravstva.

Uslijedila su pitanja o njihovom doživljaju života u školi, o plaćanju usluga u školi, o dostupnosti školske prehrane, kao i tome smatraju li da se okolina prema njima odnosi drukčije nego prema ostaloj djeci. To je potaknulo razgovor o predrasudama po različitim osnovama koje se vide ne samo u odnosima među djecom, već i u ponašanju odraslih prema djeci, o nekim pitanjima inkluzije u obrazovanju, o troškovima za koje se očekuje da ih roditelji učenika podmire tijekom školovanja, kao i o nedostupnoj kvalitetnoj školskoj prehrani u srednjim školama.

Neizbježno pitanje bilo je i koje su dobre, a koje loše strane ostanka kod kuće u vrijeme online nastave, kao i jesu li djeci dostupne informacije o zdravlju te zdravstvene usluge, uključujući podršku mentalnom zdravlju. Bilo je riječi i o potrebi ulaganja većih napora u školama u prevenciju nasilja i zaštitu djece od svih oblika nasilja, uključujući i vršnjačko, kao i o potrebi  razgovora o nasilju nad djecom potaknutim različitim predrasudama.

Niz odgovora koje su dali članovi MMS-a inspirativan je za sve koji planiraju aktivnosti za zaštitu i zagovaranje prava djece. Za sve nas to je još jedna potvrda da djecu treba pitati i omogućiti im sudjelovanje u razmatranju svih pitanja koja se odnose na njih.

Iako nam nedostaju susreti uživo, naša Mreža mladih savjetnika potvrđuje se i u online sastancima kao aktivna i kreativna te i dalje motivirana za rad i razgovor. To potvrđuje da ni u vrijeme koronakrize ne treba prekidati dijalog s djecom i mladima, pogotovo u potrazi za odgovorima na pitanja koja se odnose ponajprije na njih.