Izbornik

Najava: Pravobraniteljica predstavlja smjernice Odbora za prava djeteta o „dječjem proračunu“

Najava: Pravobraniteljica predstavlja smjernice Odbora za prava djeteta o „dječjem proračunu“

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić predstavit će u ponedjeljak, 19. prosinca 2016., prijevod „Općeg komentara br. 19 (2016.) Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda – o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava“. Predstavljanje će se održati u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu (Teslina 10, prizemlje) u 11 sati. Riječ je o dokumentu koji preciznije razrađuje obveze države iz Konvencije o pravima djeteta (članak 4.), te daje preporuke o tome kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava djece, posebno djece u osjetljivim situacijama, kao što su djeca s teškoćama u razvoju, djeca u izbjeglištvu, pripadnici manjina, djeca koja žive u siromaštvu, djeca u alternativnoj skrbi, djeca u sukobu sa zakonom i druga.

Sa svrhom da pomogne državama strankama u provedbi članka 4., Konvencije o pravima djeteta u vezi s javnim proračunima, Odbor za prava djeteta UN-a ovoga je ljeta (20. srpnja 2016.) donio „Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava“. Pravobraniteljica za djecu je, s namjerom pravovremenog upoznavanja stručne javnosti sa sadržajem toga dokumenta, osigurala prevođenje izvornoga teksta kako bi ga približila svima koji se brinu o pravima djece te ih pozvala da ga primjenjuju u proračunskim procesima.
Na predstavljanje Općeg komentara br 19., u ponedjeljak, pozvala je predstavnike ministarstava i državnih agencija, zastupnike Hrvatskoga sabora, odnosno predstavnike Saborskih odbora, pravobranitelje, predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, organizacija civilnoga društva, akademske zajednice i druge. Tom će prilikom svoj osvrt na ovaj važni dokument, uz pravobraniteljicu doc. dr. sc. Ivanu Milas Klarić, dati i glavna državna rizničarka mr. sc. Ivana Jakir Bajo.

U Hrvatskoj još uvijek ne postoje zasebni podaci o sredstvima namijenjenima djeci na nacionalnoj i na lokalnoj razini te tako nije ni vidljivo koliko se sredstava iz državne riznice osigurava za ostvarivanje prava djece. Odbor za prava djeteta UN-a je 2014. godine u preporuci Republici Hrvatskoj o raspodjeli sredstava i tzv. „dječjem proračunu“ ponovo izrazio svoju zabrinutost zbog nedostatka raščlanjenih podataka o dodijeljenim sredstvima za djecu na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Prema podacima Agencije za temeljna ljudska prava (FRA) iz 2014., u Europskoj uniji samo osam država članica (Belgija, Danska, Francuska, Latvija, Nizozemska, Slovačka, Španjolska i Švedska) u svojim godišnjim državnim proračunima alociraju sredstva namijenjena djeci, odnosno zaštiti njihovih prava i interesa. U većini ostalih članica alokacija sredstava namijenjenih djeci nije vidljiva, niti u budžetu posebno ustrojena.

U drugom dijelu ovoga skupa pravobraniteljica će predstaviti svoju publikaciju „Zaštita najboljeg interesa djeteta/Protecting the Best Interest of the Child“. Riječ je o zborniku priopćenja s Godišnje konferencije i tematskog sastanka Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE), u kojem je obuhvaćeno niz tema iz područja zaštite dječjih prava – od zaštite djece izbjeglica, do zaštite djeteta u situacijama kad se njegov interes ne podudara s interesom roditelja (npr. u slučaju obveznog cijepljenja, konfliktnih razvoda i sl.). U zborniku su predstavljeni i neki prateći dokumenti uz Konvenciju o pravima djeteta.