Izbornik

Najava: Stručni skup „Kako prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednake prilike“

Najava: Stručni skup „Kako prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednake prilike“

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević organizira stručni skup u Rijeci pod naslovom “Kako prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednake prilike”, koji će se održati u srijedu, 14. prosinca 2022., u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.

Siromaštvo osobito teško pogađa djecu i na njima ostavlja najteže posljedice. Djeca imaju samo jednu priliku za zdravi rast i razvoj, a propušteno vrijeme u najranijoj dobi, u kojem su im uskraćene brojne mogućnosti, nepovratno je. Djeca koja žive u siromaštvu nemaju jednake prilike za rani razvoj, obrazovanje, razvijanje vještina i potencijala u skladu s dobi, postizanje dobrog školskog uspjeha, stjecanje znanja i vještina potrebnih za bolje plaćene poslove u odrasloj dobi, socijalizaciju, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, kvalitetnu prehranu itd. Siromaštvo u djetinjstvu povećava izglede da će djeca i u odrasloj dobi živjeti u neimaštini kao njihovi roditelji, ovisna o socijalnoj pomoći, te da će se obiteljsko siromaštvo nastaviti i u sljedećoj generaciji. Iz takvog je začaranog kruga siromaštva teško izaći, a što duže dijete živi u stresnim uvjetima siromaštva, posljedice su teže.

Djeca siromašnih trudnica rađaju se slabija i podložnija oboljenjima, što se dodatno produbljuje nekvalitetnom prehranom u dobi ranoga razvoja, lošim stambenim uvjetima, nemogućnošću podmirivanja skrivenih troškova (besplatne) zdravstvene zaštite, ne mogu se upisati u dječji vrtić ako su im roditelji nezaposleni, te su uskraćena za stručnu odgojno-obrazovnu podršku. Iako je obrazovanje ključno za izlazak iz siromaštva, siromašno dijete ima manje šanse za postizanje boljeg obrazovanja i kvalifikacija. Da bi se prekinulo dugotrajno siromaštvo i njegovo prenošenje na sljedeću generaciju, djeci koja žive u siromaštvu moraju pomoći država, lokalna zajednica i stručnjaci, a osim novčane pomoći, nužno je pružiti im i individualiziranu i planiranu nenovčanu pomoć.

Za socijalno ugrožene obitelji velik problem predstavlja stanovanje, budući da su nezaposlenost, niska primanja, zaduženost i financijska nesigurnost nepremostive prepreke ostvarenju tog osnovnog ljudskog prava (naročito jednoroditeljskim i obiteljima s većim brojem djece), te smatramo da se pitanje stanovanja socijalno ugroženih građana treba regulirati na razini države.

Na stručnom skupu koji organiziramo u Rijeci, o problematici dječjeg siromaštva govorit će, uz pravobraniteljicu za djecu, predstavnici sustava socijalne skrbi, lokalne samouprave, civilnog sektora te akademske zajednice. Ravnateljica Zavoda za socijalni rad Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Tatjana Katkić Stanić, koja je i nacionalna koordinatorica Europskog jamstva za djecu, predstavit će akcijski plan kojim su predviđene mjere provedbe EU jamstva za djecu u Hrvatskoj. Nera Peranić Čelić i Zvonka Beg Kvaternik iz Centra za socijalnu skrb Rijeka, govorit će o dječjem siromaštvu iz aspekta Zakona o socijalnoj skrbi, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković govorit će o stanovanju socijalno ugroženih građana Grada Rijeke, a Sandra Grozdanov iz udruge Centar za kulturu dijaloga, predstavit će program socijalne inkluzije  Moje mjesto pod suncem.

O problemu dječjeg siromaštva iz znanstvene perspektive govorit će dr. sc. Paul Stubbs i Gordana Šimunković, koji će predstaviti rezultate istraživanja o siromaštvu i socijalnoj isključenosti djece i obitelji na području Rijeke i Gospića, te izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, s Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja će govoriti o pravu na kvalitetnu školsku prehranu u zaštiti djece od siromaštva.