Izbornik

Novi pravilnik o školskim autobusima ne štiti dovoljno djecu

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić upozorila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da novi Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 100 od 4. rujna 2008., ne osigurava dovoljnu zaštitu djece u prometu.

Novi pravilnik predstavlja korak nazad u usporedbi s dosadašnjim Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca („Narodne novine“ br. 8/2006), naglasila je pravobraniteljica, zabrinuta što se, unatoč brojnim stradanjima djece u prometu, i dalje ne primjenjuju sve mjere koje su na raspolaganju kako bi se primjereno zaštitilo učenike.

U dopisima upućenim ministrima pravobraniteljica podsjeća kako je prethodni  Pravilnik propisivao obvezu da sva sjedala u autobusu moraju imati naslon za glavu, a u novom je ta mjera izostala. Nadalje, u novom je pravilniku izostavljena obveza ugradnje sigurnosnih pojasa na svim sjedalima u skladu sa Pravilnikom ECE-R 16 te se sada propisuje da sigurnosni pojas trebaju imati samo ona sjedala ispred kojih nema naslona sjedala. Iz novog je pravilnika nestala i odredba da sva sjedala moraju imati naslone za ruke pa je sada ta obveza ograničena samo na sjedala smještena u pravcu ulaznih ili izlaznih vrata.

Osim toga, novim pravilnikom, koji se odnosi samo na autobuse, ostaje neuređeno područje propisanih uvjeta koje se odnose na druga vozila kojima se organizirano prevoze djeca, a i ona bi svakako morala imati posebnu oznaku i ispunjavati posebne uvjete radi sigurnosti djece.

U Pravilniku je sporno i definiranje djece kao osoba mlađih od 14 godina, čime se onemogućuje zaštita djece starije od 14 godina, koja se također svakodnevno prevoze u školu. Time se ignorira odredbu iz Konvencije o pravima djeteta prema kojoj su djeca sve osobe do 18. godine života i treba im osigurati posebnu zaštitu. Pravilnik zanemaruje i članak 3. Konvencije prema kojem najbolji interes djeteta mora imati prednost u svim djelovanjima koja se odnose na djecu.

Pravobraniteljica je neugodno iznenađena time što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo suglasnost za donošenje takvoga novog Pravilnika, stoga poziva oba ministra da žurno preispitaju sadržaj Pravilnika prije njegovog stupanja na snagu te da navedene sporne odredbe promijene u skladu s najboljim interesima djece. Jedino bi se tako ostvarila svrha i smisao donošenja posebnog propisa, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a to je postizanje stvarne zaštite djece. Da sa sadašnjom razinom zaštite ne možemo biti zadovoljni, potvrđuju brojna stradanja djece u prometu, nažalost, i u “školskim autobusima”.

Cjeloviti tekst upozorenja i preporuke pročitajte ovdje.

Pravobraniteljica je, u povodu početka školske godine, također uputila preporuku svim osnivačima osnovnih i srednjih škola kojom ih podsjeća na njihovu dužnost osiguranja odgovarajućeg prijevoza učenika.

Potaknuta slučajevima stradavanja djece predškolske i školske dobi za vrijeme njihovog svakodnevnog prijevoza u vrtić ili školu (primjerice nesreće u kojoj su dvije četrnaestogodišnje djevojčice stradale ispavši iz školskog autobusa ili trovanja učenika ugljičnim monoksidom u školskom autobusu), ali i prijevoza na povremene aktivnosti, poput izleta ili posjeta kazalištu, pravobraniteljica je izrazila zabrinutost zbog učestalog nepridržavanja zakonom propisanih mjera za zaštitu djece u prometu. Predložila je da se pri ugovaranju prijevoza djece ne opredjeljuju za “najjeftiniju” nego za najsigurniju opciju, koja djeci pruža najveću zaštitu tijekom vožnje.