Izbornik

Nužno je povećati ulaganja države u podršku djeci s teškoćama u razvoju

Nužno je povećati ulaganja države u podršku djeci s teškoćama u razvoju

Već dugi niz godina pravobraniteljica za djecu upozorava na potrebu većih ulaganja države u modele podrške i skrbi za djecu s teškoćama u razvoju, s ciljem jačanja njihovog uključivanja u zajednicu i osobnog razvoja. U odnosu na pravo roditelja na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, pravobraniteljica podržava prijedlog Građanske inicijative roditelja djece s teškoćama u razvoju u kojem se, među ostalim, traži povećanje iznosa naknade za korištenje toga prava.

Ured pravobraniteljice za djecu uputio je u rujnu 2021. Središnjem uredu za demografiju i mlade inicijativu za dopune i izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u kojoj smo, uz ostalo, predložili uvećanje iznosa novčane naknade za zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim teškoćama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života.

Konvencija o pravima djeteta, kao i sam Ustav RH, obvezuju državu na poduzimanje aktivnosti vezanih uz zaštitu prava djeteta, osiguravanje uvjeta za ispunjen i dostojanstven život djece s teškoćama u razvoju (TUR) te poduzimanje odgovarajućih mjera pomoći roditeljima i drugim osobama odgovornim za skrb o djetetu s TUR. Spomenuto pravo, kroz podršku roditeljstvu, treba omogućiti roditeljima djece s TUR nesmetano pružanje i osiguravanje prijeko potrebne skrbi i njege za dijete. S obzirom na nedostatan razvoj kvalitetnih i sveobuhvatnih usluga, modela i programa podrške za djecu s TUR u Hrvatskoj, zanemarivanjem ovoga prava roditelja djece s TUR, neizravno se zanemaruju i prava djece. Za osiguravanje učinkovitijih uvjeta za korištenje ovoga prava, u cilju zaštite i njege djeteta, potrebna su veća ulaganja države od postojećih, a svakako je nužno i bolje razumijevanje posebnosti potrebne skrbi o djeci s TUR.

Svaku izjavu javnih osoba, posebice onih koji su odgovorni za kreiranje javne politike prema osobama s invaliditetom i djeci s TUR, kojom se ovu djecu i osobe promatra isključivo kroz njihov invaliditet, produbljujući pritom postojeće predrasude u društvu te stvaranje negativnog okruženja za razvoj djece s TUR, smatramo neprimjerenom, neopravdanom i nedopuštenom. Donositelji odluka o javnim politikama, koje kreiraju životni prostor građana RH, trebaju pokazati da poznaju i uvažavaju ljudska prava i temeljne slobode svojih građana kako bi svojim zalaganjem, trudom i radom mogli pridonijeti ostvarenju sigurnosti i dobrobiti djece kao najranjivijih članova društva.