Izbornik

O influencerima, zaštiti privatnosti na Facebooku i ljudskim pravima – na Danima medijske pismenosti

O influencerima, zaštiti privatnosti na Facebooku i ljudskim pravima – na Danima medijske pismenosti

U sklopu 2. Dana medijske pismenosti, koje organizira Agencija za elektroničke medije s partnerskim organizacijama, održan je niz aktivnosti, među kojima i rasprave o iznimno aktualnim temama. Tako je 8. travnja na Sveučilištu VERN u Zagrebu održana panel rasprava o utjecaju youtubera i influencera na društvenim mrežama na djecu i mlade i potrebi regulacije sadržaja,  pod naslovom “Video influenceri: gdje prestaju privatni interesi, a počinje društvena odgovornost”. Više o raspravi pročitajte ovdje.

Također, 10. travnja u Kinu Tuškanac u Zagrebu održana je projekcija danskog dokumentarnog filma “Facebookistan”, koji se bavi pravima na slobodu govora i na privatnost na društvenoj mreži Facebook, te rasprava o ljudskim pravima na internetu, u kojoj su sudjelovali učenici iz osam zagrebačkih srednjih škola: Škole za medicinske sestre Vrapče, I., II., IV. i XVI. gimnazije, Privatne umjetničke gimnazije, Srpske pravoslavne opće gimnazije i Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Prikazivanje filma organizirano je  u partnerstvu s Veleposlanstvom Kraljevine Danske i Udrugom za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator.

Učenicima su se obratili i predstavnici veleposlanstava Danske, Finske, Norveške i Švedske, koja su poduprla Dane medijske pismenosti. Više o tom događaju pročitajte ovdje.

Pravobraniteljica za djecu podržava projekt održavanja Dana medijske pismenosti, kao vrijednu edukativnu akciju usmjerenu ponajprije djeci i mladima. Stoga je na oba ova događanja, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, bila savjetnica pravobraniteljice za djecu Maja Flego.

O svim ostalim aktivnostima, koje su u sklopu Dana medijske pismenosti organizirane u brojnim hrvatskim gradovima, detaljne informacije mogu se naći na portalu medijskapismenost.hr, na kojem se mogu preuzeti i vrijedni najnoviji edukativni materijali za učitelje, namijenjeni korištenju u nastavi, kao i zanimljivi sadržaji za roditelje i djecu.