Izbornik

Obavijest o provedenom postupku za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu

OBAVIJEST

o provedenom postupku za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu

 Pravobraniteljica za djecu je 4. prosinca 2017. godine sukladno čl. 28. Zakona o pravobranitelju (Narodne novine 73/17) pokrenula postupak za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu, budući da je to bila u obvezi u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost pravobranitelja za djecu.

Radi predlaganja kandidata za izbor za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljica je u Narodnim novinama broj 121/2017. od 6. prosinca 2017. godine, na internetskoj stranici Pravobranitelja za djecu te na portalu MojPosao objavila Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu.

Na temelju objavljenog javnog poziva, stigla je 41 prijava kandidata za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu. Nakon utvrđivanja formalnih uvjeta kandidata za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljica za djecu je s kandidatima koji su ispunili formalne uvjete obavila usmeni razgovor (intervju) u periodu od  2. siječnja do 12. siječnja 2018. godine.

Na temelju cjelokupnog provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta, radnog iskustva, profesionalnog znanja, ostvarenih rezultata u dosadašnjem radu i spremnosti kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu, utvrđeno je da kandidatkinje Marija Gabelica Šupljika i Ivana Buljan Ajelić svojim kvalifikacijama te radnim iskustvom i postignućima najbolje odgovaraju zahtjevima i radnim zadacima zamjenice pravobraniteljice za djecu.

Stoga je pravobraniteljica, sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 73/17), uputila prijedlog Hrvatskom saboru za izbor Marije Gabelica Šupljika i Ivane Buljan Ajelić za zamjenice pravobraniteljice za djecu na mandat od osam godina.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.