Izbornik

Obavijest o završetku postupka za prodaju rabljenog službenog automobila i odabiru najpovoljnije ponude

Pravobraniteljica za djecu je 17. prosinca 2015. godine donijela Odluku o odabiru i prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju osobnog automobila. Tekst javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog automobila objavljen je 2. prosinca 2015. na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici www.dijete.hr. Zaprimljene su četiri ponude fizičkih osoba. Na osnovi rezultata pregleda i ocjene svake zaprimljene ponude, a sukladno Zapisniku o otvaranju, ocjeni i pregledu ponuda, utvrđeno je da su sve ponude valjane, a kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja s najvišom cijenom od 8.430,00 kuna.