Izbornik

Obilježeno10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj

Obilježeno10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj

Konferencijom pod naslovom “Deset godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj” u Kući Europe u Zagrebu je 25. travnja 2019. obilježena desetogodišnjica primjene toga važnog zakona, kojim je instituciji pučkog pravobranitelja dodijeljen mandat središnjeg tijela za borbu protiv diskriminacije. Konferenciju su zajedno organizirali pučka pravobraniteljica i Kuća ljudskih prava.

Tom je prilikom pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorila na veliki broj područja u kojima dolazi do kršenja ljudskih prava i do diskriminacije, istaknuvši da je diskriminacija najčešća na osnovi etniciteta, u području rada i zapošljavanja te na osnovi spola i invaliditeta.

Premda je zakonodavni i institucionalni okvir za suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj dobar jer pokriva velik broj diskriminacijskih osnova i omogućuje suradnju različitih dionika na suzbijanju diskriminacije i premda broj pritužbi stalno raste, istraživanja pokazuju da je prisutnost diskriminacije u društvu i dalje znatno veća od prijava nadležnim tijelima. Prema istraživanju provedenom krajem 2016., čak petina ispitanika tvrdila je kako je diskriminaciju doživjela jednom ili više puta u proteklih pet godina, no više od dvije trećine izjavilo je kako ju nije prijavilo smatrajući da se time ništa ne bi promijenilo ili zbog straha da se situacija ne pogorša, zato što nisu znali kome se obratiti ili su smatrali da bi sudski postupak koji bi uslijedio bio previše kompliciran, dugotrajan i skup.

Država stoga mora uložiti dodatne napore za prevenciju diskriminacije, prije svega kroz obrazovni sustav putem građanskog odgoja i obrazovanja. Dodatno, potrebno je sustavno raditi na izgradnji inkluzivnog i tolerantnog društva za sve, pri čemu posebno važnu ulogu trebaju imati općine, gradovi i županije, koje treba potaknuti za razvijanje progresivnih lokalnih politika za ljudska prava.

Uz pravobraniteljicu Loru Vidović, na skupu su govorili  njezina zamjenica Tena Šimonović Einwalter, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb Ivan Novosel, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor, u čijem je mandatu donesen Zakon o suzbijanju diskriminacije.

Uslijedila je panel rasprava o ulozi pravobraniteljskih institucija u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije. Uz predstavnike svih pravobraniteljskih institucija, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević održala je izlaganje o ulozi i iskustvima Ureda pravobranitelja za djecu u zaštiti djece od diskriminacije. Naglasila je da je od stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije, početkom 2009. godine, vidljiv trend porasta prijava koje se odnose na različite oblike diskriminacije djece, a najviše je prijava bilo u području odgoja i obrazovanja. Također je istaknula kako je broj prijava koje se odnose na ovo područje i dalje zabrinjavajuće mali, u odnosu na ukupan godišnji broj prijava povreda prava djece, što ukazuje na nedovoljnu osviještenost građana o diskriminaciji, odnosno nespremnost i neučinkovitost odgojno-obrazovnog sustava, ali i drugih sustava da osiguraju pravovremenu i jasnu reakciju na pojave diskriminacije. Zbog toga je važno dodatno educirati zaposlenike državnih tijela, ustanova koje se skrbe o djeci i građana o diskriminaciji, njenom značenju i mogućnostima zaštite prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Uz pravobraniteljicu za djecu, na konferenciji su bile i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Ester Radmilo.

Uz brojne domaće stručnjake koji se bave diskriminacijom na obljetničarskom skupu prisustvovali su i predstavnici Europske mreže tijela za jednakost – Equineta te stručnjaci za jednakost iz Republike Austrije.

 

 

 

 

 

Panel rasprava “Uloga pravobraniteljskih institucija u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije”