Izbornik

Obrazovanje odgojitelja – ključ inkluzivnosti predškolskog odgoja

Obrazovanje odgojitelja – ključ inkluzivnosti predškolskog odgoja

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje, organizirao je 7. prosinca 2021. konferenciju u online obliku pod naslovom “Visokoškolske ustanove: ključ inkluzivnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Ova je konferencija završna aktivnost programa “Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi” koji se provodio od veljače 2020. do prosinca 2021. godine, a u kojem su sudjelovali Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kao nositelj programa), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Voditeljica programa, prof. dr. sc. Dejana Bouillet naglasila je kako je obveza visokih učilišta da jačaju kapacitete za razvoj inkluzivne i socijalno osjetljive politike, posebno kroz kontinuirano usavršavanje nastavnika, istraživača i administrativnog osoblja, te uvođenjem mjera koje će osigurati da upis, uspješno studiranje i završetak studija ovise prvenstveno o sposobnostima studenata, a ne o osobnim karakteristikama i životnim okolnostima koje su izvan neposrednog utjecaja studenata.

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati programa. U sklopu programa provedena je analiza inkluzivnosti studijskih programa za inicijalno obrazovanje odgojitelja, s ciljem boljeg uvida u jake i slabe strane studijskih programa koje pohađaju budući odgojitelji djece rane i predškolske dobi na šest hrvatskih visokih učilišta – u Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Također je izrađen kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika kao i priručnik za sveučilišne nastavnike. To su važni alati podrške daljnjoj profesionalizaciji odgojitelja djece rane i predškolske dobi.

U dvije bogate panel rasprave raspravljalo se o načinu na koji sustav može pridonijeti inkluzivnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, te o modelima kojima same visokoškolske ustanove mogu unaprijediti inkluzivnost inicijalnog obrazovanja odgojitelja.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu skup je pratila savjetnica Ivona Makvić Salaj.