Izbornik

Obveza iz Zakona o javnoj nabavi

Na temelju članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), obavještavamo da pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Pravobranitelj za djecu kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi  propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su. Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.