Izbornik

Odluka o obustavi postupka po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu

DPR-112-01/13-014-6

Zagreb, 26. kolovoza 2013.

Na temelju članka 50.b Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11, 53/12), pravobraniteljica za djecu donosi

 

ODLUKU

 

I.

Obustavlja se postupak po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice u Uredu pravobranitelja za djecu, Službi za stručne poslove, za radno mjesto savjetnika pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje odgoja i obrazovanja, obitelji, kulturnih i ekonomskih prava djece i promocije prava djece izvan sjedišta ureda – samostalni izvršitelj u Splitu, objavljenom 24. srpnja 2013. godine na internetskim stranicama Ministarstva uprave i na internetskim stranicama Pravobranitelja za djecu te putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

II.

 

Postupak po Oglasu iz točke I. ove odluke obustavlja se jer nitko od prijavljenih kandidata ne udovoljava formalnom uvjetu za prijam na radno mjesto iz Oglasa i Pravilnika o unutarnjem redu Ureda pravobranitelja za djecu: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije,niti uvjetu od najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u pedagoškoj struci.

III.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Pravobranitelja za djecu i na internetskoj stranici Ministarstva uprave.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.