Izbornik

Odluka o obustavi postupka po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu

DPR-112-01/13-015-9

Zagreb, 3. listopada 2013.

Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (narodne novine, broj broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11, 53/12), pravobraniteljica za djecu donosi

 ODLUKU

I.

Obustavlja se postupak po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice u Uredu pravobranitelja za djecu, u Službi za stručne poslove, za radno mjesto savjetnika pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje odgoja i obrazovanja, obitelji, kulturnih i ekonomskih prava djece i promocije prava djece izvan sjedišta ureda – samostalni izvršitelj u Splitu, objavljenom 9. rujna 2013. na internetskim stranicama Ministarstva uprave i na internetskim stranicama Pravobranitelja za djecu te putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

II.

Postupak po Oglasu iz točke I. ove odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja Oglasa, odnosno zbog povratka odsutne državne službenice na radno mjesto iz točke I. ove odluke.

III.

Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Pravobranitelja za djecu i na internetskoj stranici Ministarstva uprave.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.