Izbornik

Odluka o obustavi postupka po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu

DPR-112-01/11-013

Zagreb, 29. studenoga 2011.

Na temelju članka 50.b Zakona o državnim službenicima (narodne novine, broj broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 i 49/11) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10), pravobraniteljica za djecu donosi

 

ODLUKU

I.

Obustavlja se postupak po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice u Uredu pravobranitelja za djecu, za radno mjesto savjetnika pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje socijalne skrbi i obitelji – samostalni izvršitelj u Splitu, objavljenom 2. studenoga 2011. na internetskim stranicama Ministarstva uprave i na internetskim stranicama Pravobranitelja za djecu te putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

II.

Postupak po Oglasu iz točke I. ove odluke obustavlja se jer nitko od prijavljenih kandidata ne udovoljava formalnom uvjetu za prijam na radno mjesto iz Oglasa i Pravilnika o unutarnjem redu Ureda pravobranitelja za djecu: najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, odnosno nitko od prijavljenih kandidata ne udovoljava uvjetu od najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u pravnoj struci u području socijalne skrbi i obitelji.

III.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Pravobranitelja za djecu i na internetskoj stranici Ministarstva uprave.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.