Izbornik

Održan ENYA Forum u Ateni

Održan ENYA Forum u Ateni

 

ENYA1Savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar i članica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) Kana Halić Kordić sudjelovale su od 29. do 30. lipnja 2015. u Ateni na ENYA Forumu “Let’s Talk Young, Let’s Talk About Violence!”.

Riječ je o aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske i još deset europskih pravobranitelja za djecu (Azerjbajdžan, Belgija, Cipar, Malta, Grčka, Francuska, Italija, Gruzija, Švedska i Estonija) okupljenih u mreži ENOC (European Network of Ombudspersons for Children), u sklopu ENOC-ovog projekta koji se, pod nazivom “Neka mladi govore o nasilju”, provodi u suradnji s ENOC-ovom mrežom mladih savjetnika ENYA-om (ENOC Network of Young Advisors). Svrha projekta je aktivno uključiti djecu i mlade u rad ENOC-a i dati im priliku da se njihov glas i mišljenje o zaštiti djece od nasilja čuje i na europskoj razini.

Ured pravobraniteljice za djecu RH sudjeluje u ovom projektu s djecom članovima MMS-a, koji su kao svoju temu izabrali psihičko vršnjačko nasilje, s posebnim naglaskom na izolaciju djece. Cilj mu je da i djeca i mladi dobiju priliku sudjelovati u javnom dijalogu o nasilju nad djecom te da se dječja mišljenja i prijedlozi ugrade u zajednička stajališta i preporuke europskih dječjih pravobranitelja o zaštiti djece od nasilja.

ENYA Forum u Ateni organiziran je kako bi se sudionicima u projektu, predstavnicima djece i mladih iz svake države, omogućilo sudjelovanje u različitim zajedničkim aktivnostima radi razmjene informacija i mišljenja o procesu sudjelovanja djece i provedbi projekta u pojedinim državama. Tako su djeca predstavila načine rada u projektu, teme kojima su se bavila, stručnjake koje su angažirali i rezultate ovih aktivnosti, prikazavši fotografije i filmove ovih aktivnosti te petominutne filmove koji će na kraju projekta biti povezani u omnibus od 11 filmskih priča.

Ambasadorica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu RH Kana Halić Kordić iz Zagreba pred svojih je desetak vršnjaka na ENYA Forumu predstavila aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu i MMS-a u radu na ovom projektu te je prikazan kratki film, snimljen u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom.

ENYA2

Budući da se u isto vrijeme održavao i ENOC-ov radni seminar pravobranitelja za djecu o temi “Nasilje nad djecom”, kao priprema za 19. godišnju konferenciju ENOC-a u rujnu 2015., održan je i susret pravobranitelja s mladim ambasadorima i koordinatorima iz država sudionica u projektu. Pravobranitelji su posebno naglasili potrebu pojačanih aktivnosti u zaštiti djece od nasilja, posebno vezanog uz siromaštvo, zatim u eliminaciji tjelesnog kažnjavanja, poticanju pozitivnog roditeljstva, u edukaciji svih stručnjaka koji rade s djecom te jačanju participacije mladih.

ENYA Forum obuhvaćao je i kreativne aktivnosti mladih uz temu nasilja, i to glazbenu i likovnu radionicu uz pomoć stručnjaka koji su pomagali mladima u kreiranju umjetničkih radova pa su tako nastali i zajednička pjesma i plakat oslikan grafitima.

ENYA Forum i popratne aktivnosti organizirane su uz podršku grčkog pravobraniteljskog ureda, uz posebnu pomoć njegovog zamjenika za prava djece. Forum je moderirao David Lallemand iz Ureda generalnog predstavnika za prava djece iz Belgije (Office of the General Delegate for the Rights of the Child, Belgium, French community).

Na kraju skupa djeca su uputila vlastite poruke odraslima, koje će biti prikazane na godišnjoj konferenciji ENOC-a, koja će se održati u rujnu ove godine u Amsterdamu.