Izbornik

Okrugli stol o građanskom obrazovanju u školi

Okrugli stol o građanskom obrazovanju u školi

MMH GOOnTema Okruglog stola “Obrazovanje za budućnost – od učionice do svakodnevnog života”, održanog 17. svibnja 2013. u Zagrebu, bila je uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao obveznog sadržaja u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. Organizatori skupa su Mreža mladih Hrvatske, Udruga IGRA, Documenta i GONG u suradnji s GOOD Inicijativom za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

 

Uz građanski odgoj skup se bavio i kvalitetom ravnopravnog uključivanja učenika u život škole i zajednice te mogućnostima povezivanja građanskog odgoja s drugim nastavnim predmetima, osobito s nastavom povijesti.Povod za ovaj skup bio je završetak treće godine programa Studija o mladima za mlade i promocija njegovog 6. biltena “Znam, razmišljam, sudjelujem”, čiji su autori istražili mišljenja ravnatelja škola i općih prilika za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u školski sustav.

U uvodnom dijelu o aktivnostima Studija o mladima i za mlade, Mreže mladih Hrvatske, usmjerenim na uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja, govorile su predstavnice Mreže i Studija Emina Bužinkić, Monika Rajković i Sonja Agata Bišćan. Martina Horvat iz GONG-a govorila je o važnosti ravnopravnog uključivanja mladih s manje mogućnosti u obrazovanje. Gost iz SAD-a, sa Sveučilišta Minnesota, Ross Roholt Velure održao je kratko predavanje o sadržaju i metodama građanskog obrazovanja u SAD-u, ističući važnost sudjelovanja učenika u društvenim procesima, tj. volontiranja u javnim službama, čime stječu dragocjeno iskustvo na koje se nadograđuje poučavanje i rasprava u razredu.

U izlaganjima i raspravi isticao se problem nezainteresiranosti mladih za politiku i niske razine političke participacije mladih, što je pojava karakteristična danas ne samo za Hrvatsku. R. Roholt Velure upozorio je da znanje o političkim procesima, koje učenici stječu kroz nastavu i volontiranje, nije nužno povezano s većom participacijom mladih u političkome životu. Stvarni je problem koliko mladi svojim sudjelovanjem mogu doista utjecati na političare i političke odluke u društvu.

Drugi dio skupa bavio se temom “Građansko obrazovanje, ljudska prava i multiperspektivna nastava povijesti”. O temi su, uz moderiranje Dee Marić iz Documente, izvijestili stručnjaci za nastavu povijesti Magdalena Najbar Agičić s Medijskog sveučilišta u Koprivnici, Hrvoje Klasić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Denis Detling iz Muzeja Slavonije u Osijeku i Miljenko Hajdarović, urednik Hrvatskog povijesnog portala, elektroničkog časopisa za povijest.