Izbornik

Okrugli stol “Jačanje Ureda pučkog pravobranitelja u borbi protiv diskriminacije u Hrvatskoj”

Okrugli stol “Jačanje Ureda pučkog pravobranitelja u borbi protiv diskriminacije u Hrvatskoj”

 

diskriminacija crtezU povodu završetka projekta “Jačanje Ureda pučkog pravobranitelja u borbi protiv diskriminacije u Hrvatskoj” u Zagrebu je 27. lipnja 2012. održan Okrugli stol o toj temi. Prezentirani su rezultati ispitivanja javnog mnijenja o stavovima i svjesnosti o diskriminaciji te pojavnosti i oblicima diskriminacije u Hrvatskoj, zatim je kratko prezentirano izvješće Pučkog pravobranitelja o pojavama diskriminacije za 2011. godinu. Govorilo se o iskustvu i preporukama za budućnost, vezanim uz projekt “Jačanje kapaciteta institucije pučkog pravobranitelja” te o projektu “Regionalna rasprostranjenost i suradnja s civilnim društvom”.

Organizator  je odustao od najavljenih pitanja i odgovora tako da, osim dva komentara, nije bilo moguće raspravljati i podijeliti iskustva vezana uz teme izlaganja. Ipak, ovaj je skup pokazao važnost istraživanja javnog mnijenja, važnost specijaliziranih izvješća  i rezultata projekata, što se sve može koristiti za evaluaciju kao i za ishodišta daljnjih djelovanja. No, on je mogao biti sjajna prilika za razmjenu iskustava i dobre prakse, kao što je, primjerice, osnivanje regionalnih ureda Pravobranitelja za djecu i njihovo petogodišnje funkcioniranje. Rad u regionalnim uredima pravobraniteljstva za djecu ostvaruje se kroz susrete s djecom, promociju dječjih prava i edukaciju o njima, kontakte s čelnicima lokalne zajednice, obilaske mjesta gdje se nalaze ranjive skupine djece, sudjelovanja u događanjima u lokalnoj zajednici, poticanje građanske participacije djece, zagovaranje dječjih prava i u lokalnim medijima. Istodobno se u regijama radi na pojedinačnim slučajevima i prati se zaštita pojedine djece.

Pravobraniteljstvo za djecu ostvarilo je u 2008. godini i projekt evaluacije petogodišnjeg rada institucije Pravobranitelja za djecu, u kojem su sudjelovali istaknuti međunarodni i nacionalni eksperti. Evaluacija je potvrdila uspješnost u ostvarenju ciljeva i svrhe ove institucije te njezin nedvojbeni razvojni potencijal. Na Okruglom stolu prisustvovala je zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.