Izbornik

Osijek: Znanstveno-stručni skup “Dijete/djetinjstvo u krizi”

U organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FOOZ), u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu, 4. listopada 2022. održan je 6. znanstveno-stručni skup pod naslovom “Dijete/djetinjstvo u krizi”. Skup je održan online, putem aplikacije Zoom, a na njemu je sudjelovalo oko 200 sudionika iz cijele Hrvatske.

Skup je uime organizatora otvorila doc. dr. sc. Ksenija Romstein, prodekanica za razvoj i stručni rad FOOZ-a u Osijeku, te je održala predavanje o povijesti visokog obrazovanja odgojitelja u Osijeku, budući da se ove godine obilježava 70. godišnjica postojanja ove visokoobrazovne ustanove. Na FOOZ-u su osobito ponosni i na svoj časopis “Život i škola”, s međunarodnim uredništvom, koji objavljuje znanstvene i stručne radove s ciljem unapređivanja teorije i prakse odgoja i obrazovanja.

Na skupu je ravnateljica Dječjeg vrtića Vinkovci Suzana Zidar  govorila o  šest desetljeća  skrbi o djeci predškolske dobi u Vinkovcima, predavanje “Covid-19 i mentalno zdravlje djece i mladih” održala je Gordana Stankovska s makedonskog Univerziteta Tetovo, a pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije doc. dr. sc. Ivana Stanić je u izlaganju “Krizno komuniciranje u odgojno-obrazovnoj ustanovi” istaknula izazove s kojima se društvo suočilo u pandemijskim uvjetima. U predavanju “Djetinjstvo u brojkama”,  koje su održali doc. dr. sc. Ksenija Romstein i Jozo Krajina, predstavljeni su demografski trendovi Hrvatske i Europe. Na skupu je, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu sudjelovala njezina savjetnica Marijana Šego, koja je održala predavanje “Rad Pravobranitelja za djecu – podrška djeci u krizi”.

Nakon predavanja, rad znanstveno-stručnog skupa nastavio se u tematskim radionicama.