Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Uloga škole u zaštiti prava djece

Uloga škole u zaštiti prava djece

Na stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske, s predavanjem „Uloga škole u zaštiti prava djece“, sudjelovala je zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Skup je održan u Primoštenu od 3. do 5...

Više

Prikaz zbornika “Djeca bez pratnje”

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić predstavila je 28. listopada 2008. zbornik radova “Djeca bez pratnje – djeca stranci odvojena od roditelja” u Domu za odgoj djece i mladeži u Zagrebu, u Dugavama.  Zbornik je objavljen u...

Više

Europska politika protiv nasilja nad djecom

U Parizu je 27. i 28. listopada 2008. održan treći sastanak radne grupe Vijeća Europe za izradu Nacrta smjernica europske politike za integrirane nacionalne strategije protiv nasilja nad djecom. Članica radne grupe je zamjenica pravobraniteljice...

Više