Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Predavanje studentima socijalnog rada

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za studente 2. godine na Studijskom centru socijalnog rada, savjetnica Lidija Petrović održala je predavanje, 25. studenoga 2022., na poziv prof. dr. sc. Ivana Šimovića s katedre obiteljskog prava...

Više