Izbornik

Podrška inicijativi “Pravo svakog djeteta na školski obrok”

Podrška inicijativi “Pravo svakog djeteta na školski obrok”

Pravobraniteljica za djecu podržala je inicijativu “Pravo svakog djeteta na školski obrok”, koju su pokrenule profesorice sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Inicijativu potpisuju sveučilišne profesorice Ivana Dobrotić, Marijana Kletečki Radović, Olja Družić Ljubotina i Antonija Petričušić, a više o njezinom sadržaju i zahtjevima možete pročitati ovdje.

Inicijativa “Pravo svakog djeteta na školski obrok” zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske i nadležnih ministarstava da sustavno riješe pitanje kvalitetne školske prehrane za svu djecu te je zatražila potporu od svih relevantnih institucija. Apel je poslan i na sve političke stranke koje izlaze na parlamentarne izbore sa zahtjevom da se očituju o tome podržavaju li inicijativu i koje konkretne mjere planiraju poduzeti u cilju njezina ostvarivanja. Inicijativu su, osim pravobraniteljice za djecu, dosad podržali Predsjednik Republike Hrvatske te niz političkih stranaka i koalicija. Njihove odgovore na inicijativu za univerzalno dostupnim školskim obrokom možete pronaći na Facebook stranici inicijative.

U svojem odgovoru i izraženoj podršci inicijativi “Pravo svakog djeteta na školski obrok” pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević je navela:

“Uvođenje besplatne školske prehrane za svu djecu na području Republike Hrvatske svakako bi pridonijelo jednakoj dostupnosti školske prehrane svoj djeci, neovisno o socio-ekonomskim mogućnostima obitelji, ali i stavovima roditelja o školskoj prehrani, što bi za djecu svakako bilo najbolje moguće rješenje. Pri tome je izuzetno važno, na što smo i do sada upozoravali, da se djeci u školama osigura pravilna prehrana u skladu s normativima i smjernicama za prehranu učenika koje su određene od strane Ministarstva zdravstva te korištenje kvalitetnih namirnica”.

Preporuke o osiguranju kvalitetne prehrane učenika u školi proteklih su godina redovito bile uključene u zbirnu preporuku pravobraniteljice za djecu o zaštiti prava i interesa djece u sustavu odgoja i obrazovanja.