Izbornik

Ponovno objavljen natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je novi natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, te je poništen natječaj koji je prethodno objavljen u rujnu. Novi natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 117/21, od 29. listopada 2021.

Nagrada za promicanje prava djeteta dodjeljuje se u obliku Godišnje nagrade i Nagrade za životno djelo. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima ili grupi za najznačajnija ostvarenja području promicanja prava djeteta, te za ostvarenja koja su objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, te onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika, a dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece. Također, ta je nagrada namijenjena onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali, čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske, te ih obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati”. Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 danaod objave natječaja.