Izbornik

Poruka pravobraniteljice na kraju školske godine: Omogućimo djeci radosne i sigurne ljetne praznike!

Ljetni praznici pružaju djeci obilje slobodnog vremena i mogućnosti da oslobođeni školskih obveza to vrijeme provedu s prijateljima, roditeljima i rodbinom u igri i aktivnostima koje vole. Ljeti se, nažalost, događaju i nesreće u kojima djeca stradavaju ili su izložena štetnim utjecajima.  Stoga odrasli imaju obvezu i odgovornost posvetiti djeci odgovarajuće vrijeme, osigurati im adekvatne prostore i sadržaje te ih zaštititi od mogućih rizika.

Navodimo situacije koje zahtijevaju pojačane aktivnosti, brigu i oprez roditelja te nadležnih službi u cilju ostvarivanja i zaštite dječjih prava i dobrobiti.

Raznovrsni sadržaji i aktivnosti za svu djecu

Mnoge se obitelji nažalost suočavaju s rizikom od siromaštva te nisu u prilici osigurati različite sadržaje djeci za vrijeme ljetnih praznika pa sva djeca nemaju jednake mogućnosti za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena. Osim toga, mnogi roditelji nemaju mogućnost korištenja godišnjeg odmora tijekom ljeta pa djeca ostaju kod kuće bez nadzora odraslih.

Stoga je važno da se i tijekom ljeta organiziraju široko dostupne i po mogućnosti besplatne aktivnosti za djecu. Apeliramo na sve lokalne zajednice, udruge, sportske, obrazovne, kulturne i vjerske organizacije, centre za djecu, mlade i obitelj da osiguraju djeci raznovrsnu ponudu slobodnih aktivnosti kako bi ljetne praznike provela u poticajnom i sigurnom okruženju. Posebnu podršku u osiguravanju takvih aktivnosti trebaju djeca, korisnici socijalne pomoći i djeca s teškoćama u razvoju.

Pozivamo i medije da redovito informiraju javnost o ponudi ovih aktivnosti za djecu te da i sami redovito nude kvalitetne medijske sadržaje za djecu.

Sigurnost djece prilikom kupanja i boravka na suncu

Tijekom ljeta povećani je broj stradanja u moru, rijekama i jezerima. Utapanje je, nakon prometnih nesreća, vodeći uzrok smrti djece do 15 godina u svijetu. Najveća opasnost od utapanja prijeti djeci u dobi do četiri godine. Roditelji koji u blizini doma imaju neosigurane vodene površine, bunare, lokve, ribnjake i slično, moraju posebno paziti da dijete ne odluta do njih kako ne bi upalo u vodu. Iznimno velik oprez potreban je na bazenima ili plažama uz more, jezero ili rijeku. Stoga upozoravamo roditelje na pojačani nadzor, posebice djece neplivača.

Podsjećamo i na potrebnu zaštitu djece od sunca i dehidracije te izbjegavanje boravka na suncu. Upozoravamo roditelje i voditelje sportskih klubova, kao i tzv. adrenalinskih sportova i organizatore raznih sportskih manifestacija da izbjegavaju boravak na suncu, a pogotovo treninge i utakmice te druge manifestacije na otvorenom sredinom dana.

Apeliramo na roditelje, posebice djece predškolske dobi da ih ne ostavljaju bez nadzora odrasle osobe. Istovremeno upozoravamo da se ni  u kojem slučaju dijete ne smije ostavljati samo u automobilu, osobito za vrijeme ljetnih vrućina.

Sigurnost djece na igralištima i u igraonicama

Upozoravamo roditelje na potrebu pojačanog opreza u korištenju dječjih igrališta i sprava za igru, a vlasnike dječjih igrališta, posebno jedinice lokalne samouprave, upozoravamo na obvezu redovitih nadzora uređenosti igrališta i ispravnosti postavljenih sprava te na zakonsku obvezu održavanja dječjih igrališta.

Vlasnike i organizatore aktivnosti u dječjim igraonicama upozoravamo na nužan oprez u planiranju i organizaciji dječjih aktivnosti radi najvišeg stupnja sigurnosti djece te na oprez u angažiranju osoba koje čuvaju djecu u igraonicama i rade s njima što uključuje i provjeru da protiv osobe nije započeo kazneni progon za kazneno djelo i da nije osuđivana za kaznena djela.

Sigurnost djece u prometu

Tijekom ljeta promet na cestama i na moru je pojačan zato upućujemo apel vozačima da obrate pažnju na djecu, sudionike  prometa, a posebice apeliramo na roditelje da svojim ponašanjem u prometu budu uzor svojoj djeci te poštuju sve propise i zahtjeve sigurne vožnje. Podsjećamo i  na teškoće na koje nailaze djeca u manjim mjestima i ruralnim područjima koja nemaju organiziran prijevoz pa često autostopiraju. Posebno upozoravamo na opasnost od prijevoza djece nesigurnim vozilima poput traktora kao i opasnost od vožnje automobila, motora  i različitih vrsta plovila bez dozvole i zaštite te preporučamo policiji pojačani nadzor.

Boravak djece u ljetnim kampovima

Jedan dio djece odlazi u ljetne kampove na odmor, učenje i zabavu bez roditelja. Apeliramo na roditelje da pažljivo biraju organizatore i traže informacije o tome kome povjeravaju djecu. Organizatore ljetnih kampova i škola upozoravamo da vode računa o kvaliteti prostornih i kadrovskih uvjeta te organizaciji kako boravak u kampu ne bi doveo u pitanje ostvarenje i zaštitu dječjih prava.

Provođenje praznika kod roditelja s kojim dijete ne živi

Apeliramo na sve one roditelje koji žive odvojeno da budu podrška djetetu prilikom odlaska djeteta na praznike kod drugog roditelja u skladu s odlukama suda te da njihovi nerazriješeni partnerski odnosi ne utječu na prava i potrebe djeteta da vrijeme provedu i s drugim roditeljem.

Zaštita djece od gospodarskog iskorištavanja i obavljanja štetnih poslova

Tijekom ljetnih mjeseci u ugostiteljskoj djelatnosti i trgovini nerijetko su zaposleni i maloljetnici. Upozoravamo na brojne povrede na štetu djece od strane poslodavaca, kao što su primjerice, zapošljavanje maloljetnika bez obveznog prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, uskrata prava na dnevni i tjedni odmor, određivanje prekovremenog i noćnog rada, neprijavljivanje maloljetnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pozivamo roditelje da zaštite dijete od svakog oblika rada koji je za dijete štetan, ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost ili razvoj te da inspekciji rada prijave takve slučajeve.

Iskorištavanje djece za prosjačenje na gradskim ulicama

Povećanjem broja turista povećava se i broj djece koja prose. Djeci koja prose sama ili to čine odrasli u njihovoj prisutnosti vrlo često su ugroženi zdravlje, dostojanstvo, a ponekad i život. Upozoravamo građane da obavijeste policiju u trenutku kad zamijete dijete koje prosi ili sudjeluje u prosjačenju i da davanje novca djeci samo potiče nove slučajeve prosjačenja budući to postaje sav prihod obitelji koja navodi dijete prosjaka na prosjačenje ili se čak radi o organiziranom kriminalu.

Zaštita dobrobiti djece angažirane u poljoprivrednim radovima

Ne zaboravimo kako žive naša djeca na selu, koja gotovo sva ljeti s roditeljima rade u poljoprivredi. Apeliramo na roditelje da ne izlažu djecu prevelikim opterećenjima te da osobito paze da ne budu izložena opasnim kemikalijama koje se koriste u poljoprivredi. Podsjećamo i da djeca ne smiju upravljati poljoprivrednim strojevima niti voziti traktor, na što nas svake godine bolno upozoravaju teške nesreće u kojima stradavaju i djeca.

Noćni izlasci, prodaja i konzumiranje alkohola

Upozoravamo na problem nedopuštenih noćnih izlazaka djece mlađe od 16 godina, što je često povezano s konzumacijom alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i opijanjem, zbog čega oni nerijetko postaju žrtvama nasilja ili se i sama nasilno ponašaju.

Roditelji su odgovorni za svoju djecu i moraju biti svjesni, ne samo da zakon zabranjuje da dijete mlađe od 16 godina bude noću samo vani, u vremenu od 23 do 5 sati, već i da je dopuštanje takvog ponašanja  djetetu izraz nebrige za dijete, ignoriranje opasnosti u kojima se ono može naći i odbijanje prihvaćanja odgovornosti za odgoj i ponašanje djeteta. Podsjećamo i na zabranu prodaje i usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina te apeliramo na sve koji primijete kršenje ove zabrane da to prijave policiji i inspekciji. Ujedno podsjećamo ove službe na potrebu pojačane kontrole tijekom ljeta.

Sigurnost djece na internetu

Djeca danas najveći dio slobodnog vremena provode za računalom i mobitelom što pojačava rizik zlouporabe djece putem interneta. Savjetujemo roditeljima da se informiraju o opasnostima virtualnog svijeta; upoznaju stranice koje posjećuju njihova djeca; razgovaraju s djecom o mogućnostima korištenja interneta i rizicima koji vrebaju na internetu; uspostave pravila korištenja i ograniče djeci broj sati provedenih na internetu; pojačaju kontrolu nad djecom te na računalima uvedu zaštitne programe.

Apeliramo na roditelje da iskoriste vrijeme godišnjih odmora da kvalitetno i što više vremena provedu zajedno sa svojom djecom te vode računa o njihovoj sigurnosti na igralištima, u prometu, na plaži i u svim ostalim aktivnostima.

I djeci i roditeljima želimo ugodne ljetne praznike!!!