Izbornik

Poruka pravobraniteljice uz Dječji tjedan 1. – 7. listopada 2012.

Poruka pravobraniteljice uz Dječji tjedan 1. – 7. listopada 2012.

Mila i djecaDječji tjedan koji traje od 1. do 7. listopada 2012., u mnogim će gradovima u Hrvatskoj biti obilježen raznovrsnim događanjima za djecu i s djecom, programima koji slave dječje stvaralaštvo, manifestacijama kojima lokalna zajednica pokazuje koliko cijeni djecu kao članove društva i kojima djeca pokazuju da ona zaslužuju još mnogo više.

Svi želimo da ovaj tjedan bude ispunjen dječjom radošću i dobrim raspoloženjem, ali i svjesnošću o dječjim pravima. Zato se i u ovoj prilici trebamo podsjetiti koja su to prava. Prisjetimo se da svako dijete ima pravo na zaštitu od svih oblika nasilja – u vlastitom domu i u institucijama, u stvarnom i u virtualnom svijetu. Da svako dijete mora imati pravo na jednak pristup odgoju i obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, uz posebnu pažnju prema ranjivim skupinama: djeci s teškoćama u razvoju, romskoj djeci ili djeci smještenoj u ustanovama. Da sva djeca imaju pravo na informacije i na sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja utječu na njihov život…

Odgovornost za to u kolikoj se mjeri dječja prava doista ostvaruju u svakodnevnom životu djece je na nama odraslima, ponajprije na onima koji donose odluke i primjenjuju propise te na onima koji se skrbe o djeci. Ne zaboravimo da djeca trebaju zaštitu i poticaje odraslih da bi zdravo odrastala, ali i da bi se naučila ponašati odgovorno – prema sebi i prema drugima. Ne zaboravimo uzeti u obzir i dječju perspektivu, svaki put kad se bavimo djecom. Slušajmo što nam djeca imaju reći, osobito u Dječjem tjednu i nemojmo zaboraviti njihove poruke.

A evo i mojih poruka djeci, uz želju da im Dječji tjedan bude vedar i veseo:

Nemojte šutjeti o svojim problemima! Obratite se za pomoć najbližim odraslima, jer imate pravo na zaštitu.

Tražite informacije! Djeca imaju pravo tražiti odgovore na pitanja koja su im važna, a odrasli su im dužni odgovoriti.

Naučite jasno iznijeti svoje mišljenje i zauzmite se za zaštitu svojih i tuđih prava!

 

Mila Jelavić,

Pravobraniteljica za djecu