Izbornik

Poruka pravobraniteljice za djecu: Omogućimo djeci radosne i sigurne ljetne praznike!

Poruka pravobraniteljice za djecu: Omogućimo djeci radosne i sigurne ljetne praznike!

Ljetni praznici pružaju djeci mnogo slobodnog vremena i prilika da to vrijeme provedu s prijateljima, roditeljima i rodbinom u igri i aktivnostima koje vole. Ljeto, nažalost, donosi i brojne rizike za djecu, od izloženosti štetnim utjecajima, do stradanja u nesrećama. Stoga svi imamo obvezu i odgovornost posvetiti djeci vrijeme, osigurati im odgovarajuće prostore i sadržaje te ih zaštititi od opasnosti.

Apeliramo na roditelje da tijekom godišnjih odmora što više vremena kvalitetno provedu zajedno sa svojom djecom te da vode računa o njihovoj sigurnosti na igralištima, u prometu, na plaži i u svim ostalim aktivnostima. Posebno apeliramo na nadležne službe da obrate pozornost na pojačane rizike kojima djeca mogu biti izložena tijekom praznika. Pozivamo i medije da informiraju javnost o ponudi aktivnosti za djecu kao i o potencijalnim izazovima koji zahtijevaju pojačan oprez i brigu odraslih o djeci te da i sami redovito nude kvalitetne medijske sadržaje za djecu.

Osigurajmo više sadržaja i aktivnosti za svu djecu

Mnoge obitelji, zbog financijskih teškoća ili nemogućnosti korištenja godišnjeg odmora tijekom ljeta,  ne mogu djeci ponuditi raznovrsne sadržaje tijekom ljetnih praznika pa ona ostaju kod kuće, često bez nadzora odraslih, i nemaju jednake mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Zato je važno i tijekom ljeta organizirati široko dostupne, po mogućnosti besplatne, aktivnosti za djecu. Apeliramo na sve lokalne zajednice, udruge, sportske, obrazovne, kulturne i vjerske organizacije, te centre za djecu, mlade i obitelj da osiguraju djeci raznovrsnu ponudu slobodnih aktivnosti kako bi ljeto provela u poticajnom i sigurnom okružju. Posebnu podršku u osiguravanju takvih aktivnosti trebaju djeca korisnici socijalne pomoći i djeca s teškoćama u razvoju.

Sigurnost na igralištima, igraonicama i u ljetnim kampovima

Dječja igrališta na otvorenom moraju biti sigurna za djecu, stoga vlasnike igrališta, a osobito jedinice lokalne samouprave, podsjećamo na njihovu obvezu održavanja i redovitih nadzora uređenosti igrališta i ispravnosti sprava. Pozivamo i roditelje na nužni oprez u korištenju sprava za igru na igralištima.

Vlasnike i organizatore aktivnosti u dječjim igraonicama upozoravamo da su dužni omogućiti najviši stupanj sigurnosti djece tijekom boravka u igraonici te prilikom angažiranja osoba za čuvanje djece i rad s djecom provjeriti jesu li one osuđivane za kaznena djela na štetu djece i je li protiv njih započeo kazneni progon. Isto upozorenje upućujemo i organizatorima ljetnih kampova i škola u koje djeca odlaze na učenje, zabavu i odmor bez roditelja, te su povjerena na skrb voditeljima. Pozivamo i roditelje da pažljivo biraju organizatore takvih aktivnosti i  informiraju se o tome kome povjeravaju djecu, te da prije odlaska u kamp provjere s kim i u kakvim uvjetima će djeca tamo boraviti.

Zaštitimo djecu prilikom kupanja i boravka na suncu

Tijekom ljeta povećani je rizik od stradanja djece u vodi. Utapanje je, nakon prometnih nesreća, vodeći uzrok smrti djece do 15 godina u svijetu, a najveća opasnost prijeti djeci u dobi do četiri godine. Roditelji koji u blizini doma imaju neosigurane vodene površine, bunare, lokve, ribnjake i slično, moraju posebno paziti na kretanje djeteta kako ne bi upalo u vodu. Iznimno velik oprez potreban je na bazenima i plažama uz more, jezero ili rijeku. Stoga pozivamo roditelje na pojačani nadzor, posebice djece neplivača.

Podsjećamo i na nužnu zaštitu djece od sunca i dehidracije. Upozoravamo roditelje i voditelje sportskih klubova, posebice opasnih adrenalinskih sportova i organizatore raznih sportskih manifestacija da sredinom dana izbjegavaju boravak djece na suncu, a pogotovo treninge i utakmice te druge manifestacije na otvorenom. Pozivamo roditelje da budu primjer djeci i uvijek nose sa sobom vodu za piće, štite glavu i tijelo od sunca, te upotrebljavaju zaštitne kreme. Ujedno pozivamo i njih i trgovce da zaštite djecu od konzumacije energetskih pića koja su za djecu iznimno štetna i opasna.

Apeliramo na roditelje djece predškolske dobi da ih ne ostavljaju bez nadzora odrasle osobe, a posebno upozoravamo da se dijete nikada ne smije ostaviti samo u automobilu, osobito za vrijeme ljetnih vrućina, jer to ozbiljno ugrožava njegovo zdravlje i život. Pozivamo i medije da kontinuirano objavljuju takva upozorenja kako bi se zaštitili životi djece.

Sigurnost djece u prometu

Pozivamo vozače da obrate pažnju na djecu sudionike u prometu, a posebno apeliramo na roditelje da svojim ponašanjem u prometu budu uzor djeci i poštuju propise i zahtjeve sigurne vožnje. Zbog nedostataka organiziranog prijevoza u manjim mjestima i ruralnim područjima, djeca i mladi često autostopiraju izlažući se brojnim rizicima, stoga pozivamo jedinice lokalne samouprave da i ljeti osiguraju prijevoz u tim područjima. Posebno upozoravamo na opasnosti od prijevoza djece nesigurnim vozilima, poput traktora, kao i od vožnje automobila, motora i raznih vrsta plovila bez dozvole i zaštite, te preporučujemo policiji pojačani nadzor. Podsjećamo i na obvezu zaštite djece-biciklista te poseban oprez u vožnji romobilima.

Osigurajmo djeci miran boravak kod drugog roditelja

Mnoga djeca, čiji roditelji žive odvojeno, prema odluci suda provode ljetne praznike kod drugog roditelja s kojim ne stanuju. Apeliramo na roditelje koji žive odvojeno da budu podrška djetetu prilikom odlaska na praznike kod drugog roditelja, u skladu s odlukama suda, te da njihovi nerazriješeni partnerski odnosi ne utječu na prava i potrebe djeteta da kvalitetno provedu vrijeme i s drugim roditeljem.

Zaštita od gospodarskog iskorištavanja i obavljanja štetnih poslova

Tijekom ljeta u ugostiteljskoj djelatnosti i trgovini nerijetko su zaposleni i maloljetnici. Upozoravamo na brojne povrede na štetu djece od strane poslodavaca, kao što je zapošljavanje bez obveznog prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, uskraćivanje prava na dnevni i tjedni odmor, određivanje prekovremenog i noćnog rada, neprijavljivanje maloljetnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pozivamo roditelje da zaštite dijete od svakog rada koji je za dijete štetan, ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost ili razvoj, te da inspekciji rada prijave takve slučajeve.

Zaštitimo djecu koja prose

Ljeti je povećan i broj djece koja prose na ulici i prometnicama, čime su izložena višestrukim rizicima za svoje zdravlje, život i dostojanstvo. Apeliramo na građane da obavijeste policiju kad uoče dijete koje prosi ili sudjeluje u prosjačenju s odraslom osobom. Davanje novca djetetu koje prosi nije milosrđe već podržavanje njegove patnje i daljnjeg ugrožavanja njegovih prava.

Sigurnost djece angažirane u poljoprivrednim radovima

Ne zaboravimo da mnoga djeca koja žive na selu ljeti pomažu roditeljima u poljoprivrednim radovima. Apeliramo na roditelje da ne izlažu djecu prevelikim opterećenjima, da osobito paze da ne budu izložena opasnim kemikalijama koje se koriste u poljoprivredi, te da imaju na umu da djeca ne smiju upravljati poljoprivrednim strojevima niti voziti traktor.

Noćni izlasci djece, prodaja i konzumiranje alkohola

Ljeti su učestali i nedopušteni noćni izlasci djece mlađe od 16 godina, što je često povezano s konzumacijom alkohola i opijanjem, zbog čega djeca ponekad postaju žrtvama ili počiniteljima nasilničkog ponašanja. Podsjećamo roditelje da zakon zabranjuje noćne izlaske djece mlađe od 16 godina bez nadzora odrasle osobe u vremenu od 23 do 5 sati, te da je dopuštanje takvog ponašanja djetetu izraz nebrige za dijete, ignoriranje opasnosti u kojima se ono može naći i odbijanje prihvaćanja odgovornosti za odgoj i ponašanje djeteta. Apeliramo na sve koji uoče kršenje zabrane prodaje i usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina da to prijave policiji i inspekciji, koje ujedno pozivamo na pojačanu kontrolu provedbe tih propisa tijekom ljeta.

Zaštitimo djecu na internetu

Budući da djeca najveći dio slobodnog vremena provode uz računalo ili mobitel povećan je i rizik od zlouporabe djece putem interneta. Pozivamo roditelje da se informiraju o opasnostima u virtualnom svijetu, da upoznaju stranice koje posjećuju njihova djeca, da razgovaraju s njima o novim mogućnostima, ali i rizicima korištenja interneta, da postave pravila korištenja i ograniče djeci broj sati provedenih na internetu, da pojačaju kontrolu nad aktivnostima djece u skladu s njihovom dobi, te da na digitalnim uređajima uvedu zaštitne mehanizme.

Zaštita od koronavirusa

Kako pandemija koronavirusa još nije završila, važno je pratiti situaciju u odnosu na mjesto boravišta djeteta tijekom ljetnih mjeseci. Pozivamo sve odrasle da, u slučaju donošenja novih epidemioloških mjera, podrže i osnaže djecu u pridržavanju mjera.

I djeci i roditeljima želimo radosne i sigurne ljetne praznike, uz mnogo ugodnog i aktivnog zajedničkog druženja, istraživanja, zabave, igre i lijepih uspomena.

Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević