Izbornik

Posjet dječjim domovima u Rijeci i Lovranu

Posjet dječjim domovima u Rijeci i Lovranu

 

U sklopu redovitihruke_velike_i_male djelatnosti i ovlasti pravobraniteljice za djecu, savjetnice Lidija Petrović i Danijela Žagar posjetile su 26. i 27. svibnja 2011. Dom za djecu “Ivana Brlić Mažuranić” u Lovranu i Podružnicu u Rijeci te Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja “Sv. Ana” u Rijeci.

Tijekom obilaska Doma za djecu “Ivana Brlić Mažuranić” u Lovranu i Podružnice u Rijeci savjetnice pravobraniteljice za djecu razgovarale su s ravnateljicom Doma Sonjom Kaplan, predstojnicom Podružnice Milicom Tomić, psihologinjom Nevenom Jelić i odgajateljicama te s grupom djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Obišle su cijeli unutarnji prostor Doma i Podružnice (spavaonice, dnevni boravci, prostorije u kojima borave trudnice i majke s malom djecom, čajne kuhinje, prostorije u kojima se odvijaju susreti djece s roditeljima, ali i s prijateljima iz škole, prostorije u kojima se provode slobodne aktivnosti, sanitarni čvorovi i spremišta), kao i vanjski prostor, na kojem djeca provode slobodno vrijeme.

Sa stručnim djelatnicima Doma razgovarale su o procesu izmještanja djece iz Doma, o uključenosti roditelja u život djece, o participiranju djece u domskom životu, o zaštiti privatnosti djece, zdravstvenoj skrbi, nasilju među djecom i nad djecom, o obrazovanju djece i njihovim aktivnostima u Domu i izvan Doma, o kvaliteti smještaja te o poteškoćama s kojima se susreću s obzirom na to da su u Domu smještena i djeca s teškim psihičkim poremećajima te o stručnom radu. S djecom su razgovarale  o načinima ostvarivanja njihovih temeljenih prava određenih Konvencijom o pravima djeteta, o situacijama u kojima njihova prava nisu bila poštovana te o njihovom viđenju načina na koji se može postići veća kvaliteta života u Domu. S predstojnicom Podružnice razgovarale su o kvaliteti zdravstvene skrbi, suradnji sa zdravstvenim ustanovama,  uključenosti roditelja te o suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb u vezi s pronalaženjem kvalitetnijeg oblika zbrinjavanja djece čija obitelj nema uvjeta za ponovno preuzimanje skrbi o djetetu.

Tijekom obilaska Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja “Sv. Ana” u Rijeci, savjetnice pravobraniteljice za djecu razgovarale su s ravnateljicom Suzanom Samardžić, psihologinjom Martinom Didović te skupinom žena s djecom smještenih u Domu. I ovom prilikom obišle su unutarnji i vanjski prostor Doma te su razgovarale s osobljem o organizaciji Doma, dnevnom životu i radu u Domu, suradnji sa drugim institucijama, naročito po pitanju skrbi i uslugama za djecu koja su smještena s majkama u Domu. Budući da su posjeti korisnicima Doma u pravilu zabranjeni, a eventualne posjete je moguće organizirati u dogovoru sa stručnim radnicima Doma u Savjetovalištu Doma, savjetnice pravobraniteljice za djecu ovom su prilikom obišle i prostor Savjetovališta Doma, koji služi za prijem korisnika Doma, pružanje pomoći obiteljima skromnijih materijalnih prilika, savjetodavni rad u slučaju potreba bivših korisnika Doma i drugo. Prostor Savjetovališta Doma također služi i za održavanje susreta i druženja djece smještene u Domu, s očevima koji ih ondje mogu posjetiti pa su savjetnice željele doznati i na koji je način organizirana ta važna aktivnost u zaštiti djece.