Izbornik

Posjet Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu

Posjet Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu

New Picture 3Prema pravu i obvezi obilaska ustanova u kojima su smještena djeca, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnice Davorka Osmak-Franjić i Danijela Žagar posjetile su 11. lipnja 2014. Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež u Zagrebu u Kukuljevićevoj ulici. Riječ je o specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece i mladeži do 18 godina, koja je u vlasništvu grada Zagreba i jedina je takva ustanova u Republici Hrvatskoj.

 

Posjet ovoj ustanovi organiziran je radi upoznavanja s uvjetima u kojima borave djeca te s vrstama i kvalitetom usluga koje im se pružaju za vrijeme njihovog boravka u bolnici, kako za vrijeme smještaja na bolničkom odjelu, tako i tijekom dolaska u dnevnu bolnicu i na specijalističko-konzilijarni odjel.