Izbornik

Posjet ustanovama za djecu u Malom Lošinju i Cresu

Posjet ustanovama za djecu u Malom Lošinju i Cresu

U sklopu redovitih obilazaka ustanova za djecu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović je, od 21. do 23. rujna 2022., obišla ustanove u Primorsko-goranskoj županiji u kojima žive i školuju se djeca s problemima u ponašanju. Posjetila je Odgojni dom Mali Lošinj i njegovu Podružnicu na otoku Cresu, te Osnovnu školu Frane Petrića u Cresu, u kojoj se školuju djeca iz te ustanove.

U Odgojnom domu Mali Lošinj nalazi se dvadesetak dječaka s problemima u ponašanju, u dobi od 14 do 18 godina (neki su i stariji zbog potrebe dovršetka započetog obrazovanja). Pojedini izvršavaju odgojnu mjeru upućivanja u odgojnu ustanovu, a ostali su smješteni temeljem obiteljsko-pravnih odluka. Savjetnica je obišla internu školu koja se nalazi u samom Odgojnom domu i cjelokupan prostor koji koriste djeca te je, s ravnateljicom Silvijom Kocijan, voditeljem stručnog tima Goranom Brozom i djelatnicima, razgovarala o ostvarivanju prava djece u ustanovi, osobito prava na primjeren životni standard, na obrazovanje i zdravstvenu skrb. U razgovoru s djecom saznala je na koji način oni percipiraju svoj boravak i život u ustanovi te kako ostvaruju svoja participativna prava.

U Podružnici Cres boravi 11 dječaka i osam djevojčica s problemima u ponašanju, koji su mlađi od 14 godina. Sva djeca pohađaju redovnu Osnovnu školu Frane Petrića u Cresu. Savjetnica je obišla prostore u kojima borave djeca te je, s predstojnikom Podružnice Hrvojem Sepčićem i drugim djelatnicima, razgovarala o životu djece i sustavnim teškoćama u ostvarivanju njihovih prava. Posebno je bilo riječi o pravu djece na redovitu psihijatrijsku skrb, koje se otežano ostvaruje zbog udaljenosti dječjeg psihijatra koji se nalazi u Rijeci. I ovdje je savjetnica porazgovarala s djecom koja se nalaze u ustanovi, te su joj ona iznijela svje viđenje boravka i života u Podružnici Cres.

Tijekom obilaska Osnovne škole Frane Petrića u Cresu savjetnica je izvršila uvid u način ostvarivanje obrazovnih prava djece smještene u Podružnici Cres, koja pohađaju tu školu. Razgovarala je s ravnateljem Josipom Popeom, pedagoginjom Željkom Matovinović i socijalnom pedagoginjom Irom Cupać Marković o pozitivnim rješenjima, ali i teškoćama s kojima se suočavaju u odgoju i obrazovanju ovako velikog broja djece s izrazitim problemima u ponašanju, koja čine oko 11 % njihovih učenika. Neka djeca iz ustanove obuhvaćena su redovnim odgojem i obrazovanjem, a nekima je izrečen primjereni oblik školovanja u skladu s njihovim potrebama. Uočeno je da škola posvećuje iznimnu pozornost potrebama ove i druge djece s teškoćama u razvoju, te na različite načine prilagođava svoja postupanja kako bi se ostvarila sva njihova prava i interesi. (Na slici: Odgojni dom Mali Lošinj, http://www.dom-losinj.hr/hr/1938/uprava-i-skola/)