Izbornik

Potrebno žurno otvaranje novih ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Potrebno žurno otvaranje novih ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Na inicijativu pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, 27. travnja 2022. u njezinom je Uredu održan stručni sastanak o potrebi hitnog osiguranja novih smještajnih kapaciteta za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Povod za sastanak bili su zabrinjavajući podaci o velikom broju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja su smještena u ustanovama, kao i dopisi iz centara za socijalnu skrb čiji stručni djelatnici upozoravaju da su onemogućeni u obavljanju poslova zaštite prava i dobrobiti djece jer nemaju kamo smjestiti djecu koju je nužno izdvojiti iz obitelji. Na sastanak su pozvani predstavnici nadležnih tijela, te zainteresiranih institucija i organizacija kako bi zajedno razmotrili taj problem i potražili rješenja. Na sastanku su sudjelovali predstavnici centara za socijalnu skrb Koprivnica, Čakovec i Zagreb, ravnateljica Dječjeg doma Zagreb i ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici “Svitanje” iz Koprivnice, predstavnica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika te predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Uz pravobraniteljicu Pirnat Dragičević bila je i njezina savjetnica Lidija Petrović.

Ured pravobraniteljice već godinama prati kretanje broja djece u ustanovama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu u 2021. godini navodi se da se na dan 31. prosinca 2021. u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici nalazilo 806 djece, što je 76 više nego u 2020. godini. Među njima su najbrojnija djeca mlađa od sedam godina koje je ukupno bilo 244. To su izrazito zabrinjavajuće brojke, a one bi zasigurno bile i veće da u ustanovama postoje slobodni kapaciteti za smještaj djece.

Na sastanku u Uredu pravobraniteljice posebno je istaknut problem prekapacitiranosti Dječjeg doma Zagreb, u kojem se trenutačno na smještaju nalazi 90 djece, iako Dom ima smještajni kapacitet za samo 61 dijete, a s tim je problemom upoznato i nadležno ministarstvo. Situacije u kojima centri za socijalnu skrb ne mogu smjestiti u ustanovu ili udomiteljsku obitelj dijete za koje je procijenjeno da je životno ugroženo u svojoj obitelji, predstavljaju stvarno kršenje djetetovih prava. Kršenje prava djece je i njihovo prekobrojno smještanje u ustanove, što se neminovno odražava na ukupnu kvalitetu skrbi o djeci u ustanovi. Slučajevi u kojima stručni djelatnici centara, zbog nedostatnih smještajnih kapaciteta, ostavljaju dijete u obitelji, potencijalna su opasnost od mogućih tragedija kakvima smo, nažalost, svjedočili u zadnjih nekoliko godina.

Na sastanku je ukazano i na problem nedovoljnog broja udomiteljskih obitelji, te je rečeno kako se nisu ostvarila očekivanja da će Izmjene Zakona o udomiteljstvu, iz veljače 2022., potaknuti veće zanimanje potencijalnih udomitelja. Prema Zakonu bi u udomiteljskoj obitelji smjelo biti smješteno troje djece, iznimno više kad je riječ o braći i sestrama, ali, zbog potreba hitnog smještaja, danas imamo situacije da se u udomiteljskoj obitelji nalazi po sedmero i više djece, što također predstavlja kršenje prava djeteta.

Budući da su se svi sudionici sastanka suglasili da je situacija sa smještajem djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi alarmantna, zaključeno da je u sustavu socijalne skrbi potrebno žurno otvaranje novih ustanova, naročito za djecu mlađu od sedam godina. Također je predloženo osnivanje novih ustanova na način da se postigne dogovor između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o davanju na korištenje prostora koji bi se prenamijenili za smještaj djece. Posebno je naglašeno kako pri osnivanju novih ustanova ili ponovnom otvaranju ustanova, koje su u procesu transformacije i deinstitucionalizacije prestale pružati uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, treba voditi računa o specifičnim potrebama lokalne zajednice.

Situacija u području brige o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj nije zadovoljavajuća, štoviše, ona je trenutačno teža nego ikada prije i zahtijeva hitnu intervenciju nadležnog ministarstva, upozorila je pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević.