Izbornik

Prava djece u učeničkim domovima

Prava djece u učeničkim domovima

U Učeničkom domu Sušak u Rijeci 23. siječnja 2019. savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić održala je predavanje za djelatnike učeničkih domova Ličko-senjske, Karlovačke, Primorsko-goranske i Istarske županije, o temi “Izazovi i mogućnosti u ostvarivanju prava djece u učeničkim domovima”. Nakon predavanja održana je radionica “Protokoli postupanja u zaštiti prava djece u kriznim situacijama”. Sudionike je savjetnica upoznala s radom Ureda pravobraniteljice za djecu, najčešćim povredama dječjih prava te specifičnostima zaštite prava djece vezanim uz učeničke domove.

Predavanje i radionicu pratila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada.