Izbornik

Pravobraniteljica i HOK na konferenciji za novinare

Pravobraniteljica i HOK na konferenciji za novinare

FAH-press_konf.21.02.12Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Leo Andreis organizirali su zajedničku konferenciju za novinare, 21. veljače 2012. u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu.

Na konferenciji su izvijestili o suradnji ovih dviju institucija u području zaštite prava djece, a posebno o zastupanju djece u postupcima radi naplate uzdržavanja od roditelja koji izbjegavaju tu svoju obvezu. Hrvatska odvjetnička komora prihvatila je inicijativu pravobraniteljice za djecu te od 2007., već punih pet godina, besplatno zastupa djecu u tim postupcima koji najčešće bivaju pozitivno riješeni. Leo Andreis iznio je procjenu kako u Hrvatskoj  oko 60.000 djece razvedenih roditelja ne primaju alimentaciju. Hrvatska odvjetnička komora je u proteklih pet godina zaprimila 1996 zahtjeva za imenovanje punomoćnika bez prava na nagradu u predmetima zastupanja maloljetne djece radi uzdržavanja i velika većina ih je riješena. Takvo je zastupanje za stranke besplatno, a predmeti se obrade u prosjeku za 14 dana, u hitnim slučajevima i odmah. U 2007. godini takvih je zahtjeva bilo 687, sljedeće godine 520, a nakon 2008., kad je donesen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, taj se broj smanjio. U 2011. godini podneseno je 292 zahtjeva. O pravilima i načinu pružanja takve pomoći više informacija potražite na internetskoj stranici HOK-a.

Pravobraniteljica za djecu istaknula je vrijednost takvog angažmana članova Hrvatske odvjetničke komore, koji na taj način omogućuju da pravna pomoć bude dostupna svakom djetetu. Također je novinare izvijestila o stručnom skupu “Što za djecu znači Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava”, čija je svrha potaknuti institucije i stručnjake na kvalitetnu primjenu te Konvencije, koju je Hrvatska obvezna provoditi od 2010. godine. (Foto: FaH)