Izbornik

Pravobraniteljica na konferenciji INHOPE-a u Dubrovniku

Pravobraniteljica na konferenciji INHOPE-a u Dubrovniku

Dubrovnik INHOPEU Dubrovniku je 11. studenoga 2014. održana godišnja konferencija Opće skupštine INHOPE organizacije, čiji je domaćin bio Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Posebne gošće konferencije bile su potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.

 

Tema konferencija bila je prekogranična, regionalna i nacionalna suradnja na uklanjanju materijala koji predstavlja seksualno zlostavljanje djece na internetu. INHOPE je aktivna i skupna mreža koju čini 51 HOTLINE u 45 zemalja svijeta koji su jedan od koraka u prijavi i uklanjanju s interneta sadržaja vezanog za seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece, odnosno dječju pornografiju.

Govoreći o potrebi bolje zaštite djece na internetu pravobraniteljica za djecu pravobraniteljica je iznijela podatke iz istraživanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba iz 2013. o tome da čak 93 posto djece ima profil na Facebooku na kojem svakodnevno provode mnogo vremena, ali i da ih čak 95 posto kaže kako bi se radije družili s prijateljima ili bavili sportom i drugim aktivnostima. To upućuje na zaključak da trebamo poraditi na tome što djeci pružamo osim Facebooka i interneta, rekla je Ivana Milas Klarić.

Skup je otvorila potpredsjednica Vlade Milanka Opačić, koja je istaknula kako djecu treba osposobiti da se zaštite od internetskog zlostavljanja i dodala kako se u Hrvatskoj s 1,8 milijuna financiraju udruge koje se bave takvom prevencijom.

O problemu širenja dječje pornografije putem interneta i borbi protiv tog oblika zlostavljanja i iskorištavanja djece govorio je Tomislav Ramljak iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.