Izbornik

Pravobraniteljica održala radionicu o inkluzivnom predškolskom odgoju u Splitu

Pravobraniteljica održala radionicu o inkluzivnom predškolskom odgoju u Splitu

vrtic dijete slikarNa poziv Udruge stručnih suradnika u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina savjetnica Ivona Salaj održale su 14. listopada 2015. u Dječjem vrtiću Mandalina u Splitu radionicu “Izazovi inkluzivnog predškolskog odgoja u Hrvatskoj”. Na radionici su sudjelovali splitski pedagozi, psiholozi, logopedi, edukacijski-rehabilitatori, odgojitelji i ravnatelji vrtića.
Nakon analize iskustava Ureda pravobraniteljice za djecu o najčešćim preprekama odgojno-obrazovnog uključivanja djece s teškoćama u razvoju u vrtiće, odnosno potrebama za kvalitetniju implementaciju inkluzivne prakse, uslijedila je rasprava. Najveći broj prijava Uredu pravobraniteljice za djecu u području predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju odnosio se na nemogućnost upisa djeteta u vrtić, kao i na nemogućnost ostvarivanja podrške za dijete u vidu pomagača u vrtiću. Istu problematiku iznijeli su i sudionici radionice. U raspravi je također bilo riječi o najboljem interesu djeteta prilikom određivanja programa i duljine boravka djeteta u vrtiću, opservacijskim ugovorima za djecu s teškoćama u razvoju, uspostavljanju partnerskog odnosa između roditelja i vrtića, nužnosti suradnje vrtića s drugim institucijama, neekipiranosti stručnih timova u vrtićima te o nepoštovanju normativa stručnih suradnika u odnosu na broj djece u vrtiću.
Sudionici su podijelili iskustva o načinima na koje se zapošljavaju pomagači u vrtiću, budući da to još uvijek nije zakonski regulirano. Zaključno, radionica je naglasila potrebu zakonskog priznavanja pomagača u vrtiću te potrebu osiguranja sredstava za kontinuiranu podršku pomagača djeci s teškoćama u razvoju u vrtiću. U sadašnjoj situaciji to je apel na jedinice lokalne i područne samouprave da pri planiranju budžeta za sljedeću godinu programi i usluge za djecu, posebice za djecu s teškoćama u razvoju, imaju prioritet pri alokaciji sredstava. To je ujedno i dužnost države na koju se obvezala ratificirajući Konvenciju o pravima djeteta.