Izbornik

Pravobraniteljica održala radionicu o dječjim pravima u Dječjoj kući u Rijeci

Pravobraniteljica održala radionicu o dječjim pravima u Dječjoj kući u Rijeci

U sklopu festivala Tobogan, koji se održava u Dječjoj kući u Rijeci, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Davorka Osmak Franjić 7. srpnja 2021. susrele su se s djecom i održale radionicu o dječjim pravima. U ugodnom prostoru riječke Dječje kuće, prilagođenom boravku i aktivnostima djece, u radionici je sudjelovala skupina djece koja organizirano provode ljetne školske praznike sa svojom voditeljicom. U opuštenoj atmosferi i kroz igru djeca su se detaljnije upoznala s Konvencijom o pravima djeteta, pojedinim dječjim pravima i s radom pravobraniteljice za djecu.

Tom su prilikom porazgovarala s pravobraniteljicom i o tome kako im je bilo u školi, kako provode školske praznike te koliko su zadovoljna uvjetima za djecu u svojoj sredini, kao i koje su njihove potrebe i želje.

Susreti i razgovori s djecom neizostavni su dio rada pravobraniteljice za djecu i njezinoga tima. Pravobraniteljica i njezine savjetnice redovito posjećuju dječje vrtiće, škole, dječje domove i druge ustanove u kojima borave djeca, sudjeluju na radionicama, tribinama i drugim događanjima za djecu i mlade, susreću se s djecom u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice u Zagrebu i njezinim regionalnim uredima u Osijeku, Rijeci i Splitu. Pandemija je otežala odvijanje ovih aktivnosti pa su se one u protekloj godini dijelom održavale putem platforme Zoom, što tek donekle može nadomjestiti susrete s djecom licem u lice.

Važan cilj ovih susreta je i osnažiti djecu u ostvarivanju njihovog prava na sudjelovanje/participaciju te omogućiti da se glas djece u društvu čuje više i glasnije. Zato se nadamo da će ovakvi susreti s djecom uživo uskoro opet moći biti redovita i česta aktivnost pravobraniteljice i njezinih suradnika.