Izbornik

Pravobraniteljica osuđuje govor mržnje u Gornjem Hrašćanu

Pravobraniteljica osuđuje govor mržnje u Gornjem Hrašćanu

 

logo 1Pravobraniteljica za djecu osuđuje nasilje, govor mržnje i pokušaje segregacije djece pripadnika romske nacionalne manjine od strane odraslih osoba okupljenih ispred Područne škole u Gornjem Hrašćanu, što su kulminirali sprečavanjem djece pripadnika romske nacionalne manjine da uđu u školu i pohađaju program predškole koji ih treba pripremiti za polazak u osnovnu školu zajedno s njihovim vršnjacima.

Konvencijom o pravima djeteta i Zakonom o suzbijanju diskriminacije zabranjen je svaki oblik izravne ili neizravne diskriminacije. Konvencijom o pravima djeteta zajamčeno je pravo na obrazovanje svoj djeci, što znači da sva djeca trebaju imati jednake mogućnosti pristupa obrazovanju, bez podjela po bilo kojoj osnovi.

Pravo na odgoj i obrazovanje ponekad se naziva i “osnažujućim pravom”, jer ostvarivanjem prava na kvalitetno obrazovanje povećavamo šanse djeci za ostvarivanje i brojnih drugih prava. Osiguravajući kvalitetno i inkluzivno obrazovanje djeci pripadnicima romske nacionalne manjine, stvaramo preduvjete za njihovu kvalitetniju uključenost u širu društvenu zajednicu i bolji prosperitet kao odraslih članova društva. A na taj način ih štitimo i od neprimjerenih postupanja odraslih prema djeci, kao što je prisilni rad, ugovaranje maloljetničkih brakova i slično.

Iz informacija koje su prenijeli mediji vidljivo je da su odrasli okupljeni ispred škole u Gornjem Hrašćanu manifestirali netoleranciju, nasilje i diskriminaciju, pozivajući i potičući na segregaciju djece pripadnika romske nacionalne manjine, što je ne samo štetan izraz netoleracije i nasilja, već oblik izravne diskriminacije, koja je zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije i kažnjiva po Kaznenom zakonu. Sramotno je da se odrasle osobe ni pred prestrašenom djecom predškolske dobi nisu ustručavale pokazati svoju nesnošljivost i agresivnost pa će za tu djecu prvi dan u školi ostati doista traumatična uspomena.  

Nadležne institucije, tj. policija i državno odvjetništvo, trebaju reagirati pokretanjem odgovarajućih postupaka protiv svih onih koji su u Gornjem Hrašćanu, govorom mržnje i sprečavanjem djece da pohađaju školu, diskriminirali djecu.

Događaji ispred Područne škole u Gornjem Hrašćanu pokazatelj su da se nedovoljno sredstava i napora, u okviru Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015., ulaže u senzibiliziranje pripadnika većinskog stanovništva za prava romske nacionalne manjine, kako bi se suzdržali od diskriminirajućih izjava i postupaka te kako bi bili u stanju prepoznati stereotipe i predrasude i boriti se protiv njih.

Uključivanje romske djece u redovne, integrirane skupine u programima predškolskog odgoja i obrazovanja sa ostalom djecom, njihovim vršnjacima, najbolji je put i najučinkovitija mjera koja će pridonijeti sprečavanju negativne prakse segregacije u sustavu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja zbog nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika. Ta mjera zasigurno će pomoći u poboljšanju obrazovnih postignuća romske djece, njihovoj boljoj socijalnoj uključenosti i budućem boljem životnom standardu.

Zbog toga smo Vladi RH i općinama, gradovima i županijama već prije preporučili povećano ulaganje sredstava u infrastrukturu, zapošljavanje i edukaciju djelatnika, kao i koordinirano djelovanje na povećanju kapaciteta i prilagodbi sustava predškolskog odgoja i obrazovanja. To se odnosi i na osiguravanje sredstava za uključivanje romske djece u redovne, integrirane skupine u programima predškolskog odgoja, najmanje dvije godine prije upisa u osnovnu školu. Također, smatramo da pri izradi novog Nacionalnog programa za Rome treba uključiti više aktivnosti usmjerenih na senzibiliziranje većinskog stanovništva za prava pripadnika romske nacionalne manjine.