Izbornik

Pravobraniteljica poziva na žurno otklanjanje slabosti u sustavu socijalne skrbi

Pravobraniteljica poziva na žurno otklanjanje slabosti u sustavu socijalne skrbi

Zastrašujući slučaj nasilja nad djecom na otoku Pagu potaknuo je brojne reakcije, osude i kritike, ponajviše na funkcioniranje sustava socijalne skrbi koje je opterećeno nizom problema. Brojni građani, ali i predstavnici toga sustava, obratili su se i Uredu pravobraniteljice za djecu upozoravajući na to i tražeći njezino reagiranje. Stoga i ovim putem želimo ponovno istaknuti da smo svjesni postojećih teškoća u sustavu socijalne skrbi, da na njih upozoravamo niz godina u svojim godišnjim izvješćima koje svake godine dostavljamo Vladi RH i Hrvatskome saboru, ali zasad bez zadovoljavajućih pomaka.

Postojeće slabosti znatno otežavaju i ostvarivanje zadaća skrbi o djeci i zaštite njihovih prava i dobrobiti. Najuočljivije slabosti su: izraziti nedostatak stručnih djelatnika i vanjskih suradnika, preopterećenost djelatnika brojnim zaduženjima, nepostojanje kontinuiranog stručnog osposobljavanja, izostanak supervizije te rad u neodgovarajućim uvjetima. Također uočavamo da nije dovoljno pažnje posvećeno mentalnoj dobrobiti djelatnika i prevenciji njihova profesionalnog sagorijevanja.

Dugotrajne slabosti u organizaciji i načinu funkcioniranja sustava nikako ne mogu biti izgovor za propuste u radu, ali tragični slučajevi koji se, nažalost, događaju upozoravaju uvijek iznova da bi te slabosti mogle biti čimbenik koji je pridonio njihovoj pojavi.

Smatramo da se predugo samo govori o slabostima, a ne vidimo odlučnost u djelovanju na njihovom otklanjanju. Stoga je krajnji trenutak da nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku hitno započne s planskim otklanjanjem problema u sustavu, uz znatno veća ulaganja.

Nužne mjere svakako bi bile dodatno zapošljavanje stručnih djelatnika i stvaranje kvalitetne mreže vanjskih suradnika centara za socijalnu skrb, ulaganje u kadrove, osiguravanje kontinuirane edukacije, provođenje stručne supervizije te znatno poboljšanje uvjeta rada – prostornih, materijalnih, organizacijskih i logističkih.

Jedino ulaganja u poboljšanje kvalitete rada u sustavu socijalne skrbi, uz inzistiranje na visokim profesionalnim standardima, mogu biti jamstvo ostvarivanja zaštite prava i dobrobiti djece.

  Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević