Izbornik

Pravobraniteljica u Odboru stručnjaka za Strategiju Vijeća Europe za prava djece

Pravobraniteljica u Odboru stručnjaka za Strategiju Vijeća Europe za prava djece

StrasbourgU Strasbourgu je, u organizaciji Vijeća Europe, 13. i 14. studenoga 2014. održan prvi sastanak Odbora stručnjaka za Strategiju Vijeća Europe za prava djece. Za članice ovog Odbora su, kao stručnjakinje za dječja prava iz Republike Hrvatske, izabrane pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić i njezina zamjenica mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Pravobraniteljica je na sastanku izabrana u upravno vijeće ovoga Odbora.

 

Tajništvo Vijeća Europe (VE) je, putem stalne misije VE u Strasbourgu pozvalo je da relevantna ministarstva imenuju predstavnike Republike Hrvatske u Odbor stručnjaka za Strategiju VE za prava djece 2016.-2019. Odbor u svojem članstvu ima predstavnike svih 47 država članica VE te  djeluje kao tijelo podređeno Europskom odboru za socijalnu koheziju, ljudsko dostojanstvo i jednakost. U postupku imenovanja sudjelovalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Posao odbora je da kroz tri sastanka i konzultacije putem interneta pripremi izvješće o implementaciji Strategije VE za prava djece 2012. -2015., da razmotri kako Vijeće Europe može pomoći u ovom području te da pripremi novu strategiju za razdoblje od 2016. do 2019. U tom radu odbor će se konzultirati sa zemljama članicama, međunarodnim organizacijama, stručnjacima i organizacijama civilnog sektora.

Načelno je dogovoreno da će sljedeća strategija uključivati postojeća četiri područja dječjih prava:

  1.        Promociju djeci primjerenih servisa, sustava i usluga
  2.        Eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom
  3.        Prava djece u ranjivim situacijama
  4.        Promociju dječje participacije.

Kao moguća nova područja u sljedećoj strategiji planirano je bilo razmatrati: posljedice ekonomske krize na djecu, rizike i prilike vezane uz upotrebu novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i hiperseksualizacija današnjeg društva. Ove teme su vezane uz zaključke Srednjoročne konferencije o implementaciji Strategije VE za prava djece, koja je proljetos, 27. i 28. ožujka 2014., održana u Dubrovniku.

Na sastanku je održana i panel rasprava o dječjim pravima u digitalnom okruženju, u kojoj je pravobraniteljica Ivana Milas Klarić naglasila da je važno u raspravama o koristi i potencijalnoj šteti od interneta ne zaboraviti na važnost i drugih oblika korištenja i provođenja slobodnog vremena koje uključuje direktne kontakte s vršnjacima (uživo), boravak u prirodi, fizičke aktivnosti, druženja i aktivnosti koje nisu vezani uz Internet, a opet mogu biti promicani putem interneta. Također smatramo važnim ne zaboraviti da su neke bolesti i somatski problemi vezani uz prekomjerno korištenje interneta kao što su: pretilost, problemi s lokomotornim sustavom, šakama i finom motorikom, smetnje vida, glavobolje itd.

Pravobraniteljica je, kao primjer dobre prakse iz Hrvatske, predstavila preventivni program izgradnje digitalne kompetencije Školski kurikulum – Sigurnost djece na internetu Pet za net, koji se provodi u pet osnovnih škola u Hrvatskoj.

Jedan od prijedloga hrvatskih predstavnica bio je i da se prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom uključe u prava djece u ranjivim situacijama, a prezentirale su i integrativni pristup hrvatskog pravobraniteljstva za djecu zaštiti djece čiji su roditelji u zatvoru.