Izbornik

Predavanje i radionica na 38. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

Predavanje i radionica na 38. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

U Kaznionici u Lepoglavi, u organizaciji Centra za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika 14. rujna 2021. održala je predavanje i radionicu na 38. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju. Predavanje i radionica održani su uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Zamjenica  pravobraniteljice govorila je o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za djecu te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom proteklih godina. Istaknula je potrebu osviještenosti pravosudnih policajaca o potrebama djece, kao i to da oni mogu zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima iz različitih sustava biti podrška djeci zatvorenika. Prema nizu studija, takva podrška ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se brinu o djetetu, same zatvorenike, ali i za zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo.

Tom je prilikom zamjenica pravobraniteljice, uz spremnost i dopuštenje upravitelja i uz aktualne informacije djelatnika tretmana, pokazala polaznicima tečaja vanjske i unutarnje prostore Kaznionice u kojima djeca čekaju na posjet i provode vrijeme s roditeljem. Bila je to prilika u kojoj smo vidjeli nužne preinake prostora zbog epidemije Covida-19, za koje se nadamo da će kratko trajati te da će se prostor ponovno urediti kako bi kontakt djeteta s roditeljem u zatvoru bilo što kvalitetniji, svrhovitiji i ugodniji.