Izbornik

Predavanje studentima Pravnog fakulteta

Predavanje studentima Pravnog fakulteta

zastita djecePravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić održala je 27. studenoga 2015., na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavanje u okviru kolegija Maloljetničko kazneno pravo. Pravobraniteljica je upoznala studente sa sadržajem instituta pravosuđa prilagođenog djeci (child friendly justice), dokumentima UN-a i europskim dokumentima koji se odnose na zaštitu prava djece, posebice u pogledu primjene sudskih postupaka prema djeci te načelima pravosuđa prilagođenog djeci.
Studenti su svojim brojnim pitanjima potaknuli izuzetno živu raspravu o brojnim područjima zaštite prava djece, ponajviše o zaštiti djece žrtava i svjedoka kaznenih djela, kako u samom sudskom postupku, tako i u pitanjima zaštite privatnosti djece u medijima.