Izbornik

Predavanje za studente novinarstva u Zagrebu

Predavanje za studente novinarstva u Zagrebu

 

novine_2Pravobraniteljica Mila Jelavić održala je 8. prosinca 2011. predavanje za studente III. godine novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje o Konvenciji o pravima djeteta te o zaštiti prava djeteta u medijima, održano je u sklopu izbornog kolegija Mediji i prava djeteta, koji vodi prof. dr. Gordana Vilović.

 

Šezdesetak studenata pratilo je izlaganje o odrednicama i načelima Konvencije o pravima djeteta, osnovnim grupama dječjih prava, o ulozi institucije pravobranitelja za djecu te o njezinu radu, ovlastima i načinima djelovanja kroz primjere iz prakse Ureda pravobraniteljice za djecu. Naglasak je bio na zaštiti i povredama prava djece u medijima. Za studente je to bila prilika i za usporedbu onoga što su naučili kroz studijski kolegij i prakse zaštite prava i interesa djece.

Studenti su predavanje pratili vrlo zainteresirano, postavili brojna pitanja te i tako pokazali da ih teme vezane uz djecu i dječja prava doista zanimaju. Pitanja su se odnosila na stanje dječjih prava, područja najčešćih povreda, na to tko podnosi prijave, na djelovanje regulatora u području medija, na suradnju Ureda s novinarima i brojne druge aspekte rada pravobraniteljice za djecu.