Izbornik

Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Rijeci – o Uredu pravobraniteljice za djecu

Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Rijeci – o Uredu pravobraniteljice za djecu

Na poziv doc. dr. sc. Martine Bajčić s Katedre za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar održala je 10. travnja 2019. predavanje studentima druge godine, u sklopu predmeta Engleski jezik u pravnoj struci.

U svojem izlaganju pod nazivom “Upotreba engleskog jezika u radu pravnika: primjer institucije pravobranitelja za djecu”, savjetnica pravobraniteljice za djecu upoznala je studente s institucijom pravobranitelja za djecu, Konvencijom UN-a o pravima djeteta i dječjim pravima. Predstavljajući povijesni prikaz institucije, kroz preporuke Odbora za prava djeteta UN usmjerene na osnivanje samostalnog i neovisnog tijela koje će promovirati i pratiti ostvarivanje dječjih prava, kao i kroz opis razvoja Ureda, njegovog osnaživanja i širenja prema lokalnim razinama, savjetnica je predstavila i njegovu međunarodnu suradnju. Ta se suradnja odvija kroz suradnju s međunarodnim organizacijama i tijelima te mrežama organizacija, zatim, kao bilateralna suradnja s predstavnicima inozemnih organizacija, institucija, tijela ili s neovisnim stručnjacima te kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima.

Ovom prigodom savjetnica je budućim pravnicima posebno prikazala način suradnje s mrežama i članovima Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) i Mrežom pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE (Children’s Rights Ombudpersons’ Network of South and Eastern Europe) te kroz aktivno članstvo u mrežama COPE  (Children of Prisoners Europe) i EUROCHILD. Posebno je objasnila aktivnosti Ureda vezane za rad Odbora za prava djeteta UN-a i podnošenje alternativnih izvješća tome Odboru.

Zaključno je savjetnica D. Žagar iznijela kako je znanje engleskog jezika nužnost za svakog pravnika u Uredu pravobranitelja za djecu, kao i za druge članove multidisciplinarnog tima pravobranitelja, kako bi Ured mogao štiti, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata EU i zakona. Znanje jezika također je i uvjet za osobni i profesionalni napredak u struci, za kvalitetno i stručno obavljanje poslova, kao i za doprinos promociji dječjih prava i same institucije te za razmjenu iskustava i dobrih praksi.