Izbornik

Predstavljanje rezultata projekta CARDS 2004 «Borba protiv trgovanja ljudima»

Ured za ljudska prava Vlade RH organizirao je 27. lipnja 2008. u Zagrebu predstavljanje rezultata projekta CARDS 2004 «Borba protiv trgovanja ljudima», kojem je nazočila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.

 

Na prezentaciji je istaknuto kako je projekt započeo 30. ožujka 2002. godine te je za njegovo provođenje osigurano milijun eura. Projekt je provođen u suradnji sa „twining“ partnerom Ludwig Boltzman Institutom iz Austrije, a njegov  glavni cilj  bio je ojačati hrvatske institucije u suzbijanju trgovanja ljudima, te zaštiti i pomoći žrtvama trgovanja ljudima.

Na skupu je istaknuto kako je projekt izuzetno uspješno proveden te je tijekom njegova trajanja educirano 240 osoba, sklopljen je ugovor o suradnji između nadležnih tijela na suzbijanju trgovanja ljudima, ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izradilo je akcijski plan, ustrojena je baza podataka, a ODO je usvojilo proceduru za državne odvjetnike u postupcima vezano uz trgovanje ljudima te je izuzetno podignuta razina svijesti o problemu trgovanja ljudima.