Izbornik

Predstavljen zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju”

Predstavljen zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju”

Rijeka 4Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić predstavila je 13. svibnja 2013. zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju” u Rijeci, na Sveučilišnom kampusu na Trsatu, u zgradi Učiteljskog i Filozofskog fakulteta. Čak 22 autora sudjelovalo je u izradi zbornika, a na riječkoj promociji o njemu su govorile autorice prof. dr. sc. Dejana Bouillet s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Arijana Mataga Tintor iz Centra za Grada Velike Gorice, dr. sc. Ivana Sekol s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, mr. sc. Renata Odeljan s Policijske akademije te urednica Sanja Vladović, savjetnica pravobraniteljice za djecu.

 

Baviti se djecom  s problemima u ponašanju često nije lako ni roditeljima ni stručnjacima. Zbog nerijetko upadljivog i neprimjerenog ponašanja, ona su često odbačena i neprihvaćena u svojoj sredini, i od odraslih i od vršnjaka. Osuđuje ih se, etiketira, traži snažnija represija i kažnjavanje. Pritom ih se uglavnom prosuđuje samo po teškoćama koje pokazuju, a ne po teškoćama koje imaju, zbog kojih trpe i s kojima se moraju nositi najčešće od najranijeg djetinjstva. Ne smijemo zaboraviti da je riječ o nesretnoj djeci kojima odrasli nisu omogućili da zadovolje svoje potrebe na primjeren način. Stoga ova djeca trebaju pojačanu pažnju stručnjaka i znanstvenika, kao i intenzivno koordinirano djelovanje različitih sustava – rekla je pravobraniteljica predstavljajući zbornik.

Zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju” nastao je kao rezultat triju stručnih skupova Ureda pravobraniteljice za djecu, održanih u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Radovi u zborniku obuhvaćaju različite aspekte zaštite djece s problemima u ponašanju, od stručnih i praktičnih smjernica temeljenih na istraživanjima, do elaboriranja učinkovitosti pojedinih državnih sustava koji se njima bave. Ukupno osamnaest radova razvrstano je u četiri cjeline: 1. prevencija, 2. procjena potreba i planiranje intervencija, 3. intervencije u sustavu socijalne skrbi i zaštita mentalnog zdravlja i 4. zaštita djece u sukobu sa zakonom. Autori radova su stručnjaci i znanstvenici različitih profila: socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, liječnici i pravnici, koji potječu iz raznih sustava i institucija: školstva, socijalne skrbi, zdravstva, policije, pravosuđa, lokalne zajednice, sveučilišta te Ureda pravobraniteljice za djecu. Recenzentica zbornika je prof. dr. sc. Antonija Žižak s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Predstavljajući ovu publikaciju javnosti upravo na Učiteljskom fakultetu željelo se, među ostalim, naglasiti osobitu ulogu koju odgojno-obrazovno osoblje ima u prevenciji i ranom prepoznavanju problema u ponašanju. Uočila je to i publika te su se u raspravu uključile Nina Vela Vrabec iz Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije i dr. Zlata Jaška iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, ističući važnost uočavanja specifičnih potreba djece s problemima u ponašanju, a sutkinja Općinskog suda u Rijeci Višnja Seršić Gržetić upozorila je na neke propuste u institucionalnoj skrbi o ovoj djeci koji najčešće dodatno pogoršavaju njihovo stanje i daljnje životne perspektive.

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je ovaj zbornik i na svojoj web stranici (u rubrici Publikacije Pravobraniteljice za djecu) sa željom da on posluži nastavnicima, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, odgajateljima i drugim profesionalcima i kao svojevrsni priručnik za rad s  djecom.