Izbornik

Preporuka o zaštiti djece izbjeglica bez pratnje odraslih

Preporuka o zaštiti djece izbjeglica bez pratnje odraslih

djeca bez pratnje

Nakon što je u kolovozu uputila preporuku ministru unutarnjih poslova i potpredsjedniku Vlade RH Ranku Ostojiću u kojoj je apelirala da se poduzmu sve potrebne mjere za zaštitu djece izbjeglica, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić uputila mu je 19. rujna 2015. novu preporuku o mjerama za zaštitu djece koja su se u Hrvatskoj zatekla bez pratnje roditelja ili odraslih članova obitelji te su stoga izložena dodatnim rizicima.

Doznavši da se djecu bez pratnje smještava u detencijske centre za odrasle osobe te da im se za skrbnike postavljaju odrasle osobe iz grupe s kojom su došla, i to bez provjere stvarnog odnosa između djeteta i te osobe, pravobraniteljica je upozorila da je takva praksa opasna za djecu te da ih može izložiti iskorištavanju i zlouporabi, uključujući i trgovanje ljudima. Premda svjesna velikih teškoća zbog golemoga priljeva izbjeglica i nužnosti da ih se na zadovoljavajući način zbrine u vrlo kratkome roku, pravobraniteljica upozorava da detencijski centar za odrasle nije primjereno mjesto za djecu ako ona ondje nisu smještena uz članove svoje obitelji.
Stoga je zatražila da se prilikom smještaja djece bez pratnje maksimalno, u danim uvjetima, vodi računa o tome da je riječ o posebno ranjivoj skupini djece. Upravo zbog posebnih rizika, međunarodni standardi postupanja s djecom bez pratnje zahtijevaju da se za svako takvo dijete provede prethodna procjena ugroženosti, kako bi ono bilo smješteno u odgovarajuće uvjete i kako bi mu se pružila odgovarajuća zaštita, poručila je pravobraniteljica u svojoj preporuci, zatraživši od ministra i izvješće o broju djece bez pratnje i načinu njihove zaštite.