Izbornik

Preporuka pravobraniteljice o zaštiti najboljeg interesa djeteta u nastavi na daljinu

Preporuka pravobraniteljice o zaštiti najboljeg interesa djeteta u nastavi na daljinu

U aktualnim izvanrednim okolnostima, zbog kojih je započelo ostvarivanje nastave na daljinu, otvara se niz novih pitanja u zaštiti interesa djece, ali i novih teškoća, o čemu nas ovih dana obavještavaju mnogi roditelji. Svjesni smo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), škole, učitelji, profesori i stručne službe nude rješenja i stvaraju novu praksu te postupno razvijaju ovaj novi oblik nastave. Iako MZO na svojim mrežnim stranicama daje informacije u realnom vremenu o pitanjima važnim za rad škola i komunikaciju s djecom i roditeljima, te informacije ipak nisu dovoljne jer riječ je o posve novoj situaciji u procesu odgoja i obrazovanja.

U želji da pomogne roditeljima i drugim odraslima koji se skrbe o djeci, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević uputila je ministrici znanosti i obrazovanja preporuku o zaštiti najboljeg interesa djeteta u nastavi na daljinu, u kojoj iznosi uočene teškoće i predlaže moguća poboljšanja.

Roditelji navode da na stranicama MZO-a i “Škole za život” nije jasno prikazana adresa za kontakt i pitanja roditelja te su u nedoumici na koju se adresu mogu obratiti. Stoga je preporuka da se jasno istakne kontakt adresa za pitanja roditelja, ali i učenika, pogotovo maturanata, na kojoj će moći dobiti odgovore o organizaciji nastave na daljinu i planovima postupanja u ovoj kriznoj situaciji, uz mogućnost otvaranja video veze za razgovor sa stručnjacima.

Pedagoški proces i razvojne osobitosti učenika

Dio pritužbi odnosi se na opseg radnih zadataka koje se zadaje djeci u provedbi nastave na daljinu te obim predavanja i potrebu individualnog rada roditelja s djecom. Roditelji nisu obaviješteni kome se mogu obratiti radi provjere usklađenosti programa te traže da savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje  (AZOO) prate i nadziru realizaciju nastave na daljinu.

Podsjećamo da Konvencija o pravima djeteta nalaže da najbolji interes djeteta mora imati prednost u svim postupanjima koja se odnose na djecu. Također, i da se odgoj i obrazovanje trebaju temeljiti se na načelima prihvaćanja različitih osobitosti razvoja učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za maksimalni razvoj potencijala svakog djeteta te izjednačavanja mogućnosti za postizanje najvišeg mogućeg stupnja obrazovanja.

Stoga je pravobraniteljica preporučila ministrici da osigura svu potrebnu podršku djeci i uključivanje AZOO-a kako bi se nastava na daljinu odvijala prema pravilima pedagoške struke, a nastavna godina uspješno realizirala te učenici postigli očekivane ishode učenja.

 Stručna potpora nastavnicima

Sugerirala je da se naglasak u nastavnom sadržaju stavi na bitne činjenice te da se u ovom trenutku učenike ne opterećuje dodatnim sadržajima, u čemu profesori mogu dobiti pomoć od stručnih savjetnika AZOO-a. Također, uloga savjetnika AZOO-a može biti u pružanju stručne podrške profesorima/učiteljima u pripremanju materijala za nastavu na daljinu (kvaliteta, opseg zadataka, izvedivost i slično).

Važno je izbjeći da se odgovornost s učitelja/profesora prebacuje na roditelje, odnosno na učenike. I u ovom obliku nastave učitelji/profesori moraju ostati nositelji nastavnog procesa te im treba pomoći da ovladaju izazovima koje je pred njih stavila provedba nastave na daljinu.

Također je važno njegovati način rada na koji su djeca navikla u školi te u tom smislu potičemo profesore da koriste tehnološke mogućnosti kako bi svoja predavanja učinili što sličnijima svojem radu u razredu.

 Podrška za djecu s teškoćama

Posebnu pažnju zahtijeva provedba nastave na daljinu za djecu s teškoćama u razvoju. U sustavu odgoja i obrazovanja često se ne poštuje primjereni oblik školovanja učenika s teškoćama, a nedostatno prilagođavanje oblika i načina rada za učenike s teškoćama u razvoju posebno je vidljivo u provedbi nastave na daljinu. Događa se i da profesori koji su do sada radili određene prilagodbe, u nastavi na daljinu to ne čine jer ne znaju kako to ostvariti u novom modelu nastave.

Stoga smatramo nužnim nastavnicima omogućiti online podršku za prilagodbe u nastavi za djecu s teškoćama. Ujedno smatramo nužnim otvoriti kontakt točku za roditelje djece s TUR (broj telefona i e-mail adresu službenika u MZO-u i/ili AZOO-u koji će u prijelaznom razdoblju prilagođavati materijale koji su djeci poslani bez prilagodbe i koji će biti pomoć i podrška roditeljima u slučaju da je to promaklo nastavnicima).

Smatramo da sustav treba pronaći brze odgovore na uočene propuste u provedbi nastave na daljinu i da ih treba što prije implementirati. Ujedno pozivamo i da se žurno pristupi prilagođavanju programa „Škole na Trećem“ za učenike s teškoćama u razvoju.

 Poticaj za nastavak školovanja

Vrednovanje i provjeravanje usvojenosti nastavnih sadržaja i odnosa prema radu i postavljenim zadacima te odgojnim vrijednostima učenika, koje se u novim uvjetima provodi elektronički, telekonferencijom ili videokonferencijom i elektroničkom poštom, ne bi smjelo dodatno otežati djeci situaciju u kojoj se nalaze, već bi ih trebalo rasteretiti i dati im poticaj za nastavak obrazovanja. Preporučujemo da se učenicima završnih razreda u ovom trenutku posveti posebna pažnja, da im se pruži podrška i pomoć te da im se, ako je ikako moguće, olakša završetak školovanja u ovim izvanrednim okolnostima.

Pravobraniteljica je pozvala ministricu da roditelje i djecu što prije upozna s planiranim načinom rada u nastavku nastavne godine, kao i s time kako će se organizirati upis u srednje škole i ispit državne mature te upisi na fakultete, vodeći računa o tome da su učenici završnih razreda dodatno opterećeni neizvjesnošću u pogledu nastavka svojega školovanja.