Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu za školsku godinu 2011./2012.

Preporuke pravobraniteljice za djecu za školsku godinu 2011./2012.

skola_radnoKao i svake godine u rujnu, pravobraniteljica za djecu uputila je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa preporuku o zaštiti prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u školskoj godini 2011./2012. U tom dokumentu pravobraniteljica podsjeća na preporuke,  prijedloge i stajališta u području odgoja i obrazovanja koje je uputila Ministarstvu u prethodnome razdoblju, a radi što bolje implementacije Konvencije o pravima djeteta.

Briga za dobrobit djece mora biti trajna, kvalitetna i učinkovita i ne smije ovisiti o aktualnim gospodarskim ili političkim promjenama, a u svim akcijama koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove, najbolji interes djeteta mora imati prednost, ističe pravobraniteljica u preporuci. Preporuka objedinjuje inicijative i prijedloge koji se tiču prevencije nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama, zaštite prava djece s teškoćama u razvoju, djece s poremećajima u ponašanju, djece pripadnika nacionalnih manjina, darovite djece, zaštite prava na sigurnost, na privatnost, na informacije, na sudjelovanje, zaštite prava učenika strukovnih škola i druga prava djece.

Tim preporukama pravobraniteljica je pridružila i preporuke koje su izradila djeca članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) na svome godišnjem sastanku, održanom od 9. do 11. rujna 2011. u Valbandonu. Dječje preporuke odnose se na podizanje kvalitete nastave tjelesne i zdravstvene kulture, jačanje prevencije nasilja u adolescentskim vezama, uvođenje zdravstvenog odgoja u škole te uvođenje sadržaja o načinima zaštite privatnosti i sigurnosti na internetu u nastavu informatike.