Izbornik

Primanja i naknade izuzeti od ovrhe – informacija za građane

Primanja i naknade izuzeti od ovrhe – informacija za građane

novac.kunePravobraniteljica za djecu zaprimila je više upita koji se odnose na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima na računima u banci, kojom prilikom su roditeljima zaplijenjena sva novčana sredstva potrebna za egzistenciju obitelji i maloljetne djece, a time i primanja s osnova cjelokupne plaće i invalidske mirovine, dječjeg doplatka, alimentacije i slično. Stoga navodimo što roditelji trebaju učiniti kako bi zaštitili sredstva koja su izuzeta od ovrhe.

Naime, od 1. siječnja 2011. započela je primjena novog sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koji je uređen Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, 91/2010.) i pripadajućim podzakonskim propisima.

Kada stranka (ovršenik-dužnik) dobije rješenje o ovrsi ili ovršni nalog na temelju kojega se provodi ovrha na njegovim novčanim sredstvima, a ujedno mu se na račun u banci uplaćuju primanja i naknade te iznosi koji su izuzeti od ovrhe na temelju članka 91. (npr. primanja po osnovi dječjeg doplatka, uzdržavanja, socijalne skrbi i dr.) i članka 92. (npr. plaća, mirovina i dr.) Ovršnog zakona, posebnog zakona ili se primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe uplaćuju iz inozemstva, ovršenik je dužan Financijskoj agenciji (Agencija-FINA) o tome dostaviti obavijest.
S obzirom na navedeno, upućujemo ovršenike da žurno pribave obrazac Obavijesti iz članka 122. stavak 1. Ovršnog zakona, ispune ga te ga ispunjenog predaju Agenciji, kako bi Agencija dalje mogla dalje postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe (“Narodne novine” 148/2010). Obrazac je dostupan u poslovnicama Agencije.

Nakon primitka obavijesti od ovršenika, Agencija će, prema podacima iz obavijesti, poduzimati propisane radnje prema uplatiteljima primanja i naknada izuzetih od ovrhe, te prema banci radi otvaranja posebnog računa ovršenika.

Na poseban račun ovršenika uplaćivat će se primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe i tim novčanim sredstvima ovršenik će moći slobodno raspolagati.

Agencija će obavijestiti ovršenika o otvorenom posebnom računu, pisanim ili elektroničkim putem, a kada prestanu postojati razlozi za postojanje posebnog računa, banka će preostala sredstva isplatiti ovršeniku i zatvoriti poseban račun, na temelju naloga Agencije.

Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje posebnog računa ovršenika.

Upućujemo na link Ministarstva financija: http://www.mfin.hr/hr/informacija-za-gradane-primanja-i-naknade-izuzeti-od-ovrhe, i Financijske agencije: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1488 na kojima je dostupan obrazac Obavijesti iz članka 122. Ovršnog zakona, popis jedinica Agencije i važeći propisi.